Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chủ đề 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân

CHỦ ĐỀ 1: PHẤN ĐẤU HOÀN THIỆN BẢN THÂN

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

1. Kiến thức

Sau chủ đề này, HS sẽ:

- Tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, tập thể lớp, trường và cộng đồng.

- Biết thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.

- Thể hiện được sự nỗ lực hoàn thiện bản thân.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp.

Năng lực riêng:

- Thể hiện được sự tự tin trong giao tiếp và hợp tác.

- Tự chủ và tự học.

3. Phẩm chất:

- Có ý thức tự giác, trách nhiệm, chăm chỉ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- SHS, SGV, Giáo án.

- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề.

- Thẻ màu xanh, đỏ, vàng.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- SHS, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 1.

- Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trải nghiệm trong cuộc sống.

 

docx 27 trang Thu Lụa 30/12/2023 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chủ đề 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chủ đề 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chủ đề 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân
Ngày soạn://
Ngày dạy://
CHỦ ĐỀ 1: PHẤN ĐẤU HOÀN THIỆN BẢN THÂN
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
Sau chủ đề này, HS sẽ:
Tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, tập thể lớp, trường và cộng đồng.
Biết thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
Thể hiện được sự nỗ lực hoàn thiện bản thân.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp.
Năng lực riêng:
Thể hiện được sự tự tin trong giao tiếp và hợp tác.
Tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất:
Có ý thức tự giác, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
SHS, SGV, Giáo án.
Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề.
Thẻ màu xanh, đỏ, vàng.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
SHS, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 1.
Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trải nghiệm trong cuộc sống.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
Tham gia các hoạt động chào mừng năm học mới. 
Rèn luyện tính kỉ luật khi tham gia các hoạt động của trường, lớp và cộng đồng. 
Ứng xử văn minh, lịch sự trong cộng đồng.
Thu hút các bạn cùng nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Thảo luận về cách thực hiện tốt nội quy lớp học.
...
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu: Giúp HS hứng thú với chủ đề; chỉ rõ những việc cần làm trong chủ đề để đạt được mục tiêu.
b. Nội dung: GV giới thiệu chủ đề thông qua câu chuyện, video và giới thiệu với HS về ý nghĩa chủ đề.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành các nhiệm vụ của GV đề ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1: Giới thiệu ý nghĩa chủ đề
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS xem video về Tấm gương Cao Bá Quát và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ:
+ Nhân vật được nhắc tới trong video là ai?
+ Nêu cảm nhận của em về tấm gương đó?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem video, lắng nghe, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
- GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi: 
+ Video trên nói về Cao Bá Quát – một người nổi tiếng học giỏi, phóng khoáng.
+ Cảm nhận: Từ câu chuyện về Cao Bá Quát, em nhận thấy ông là một tấm gương tiêu biểu cho sự chăm chỉ, cố gắng để đạt được thành công. Ông từ một người viết chữ xấu, hằng ngày nỗ lực rèn chữ, phấn đấu không ngừng để trở thành một người hiền tài. Em rút ra được bài học cho bản thân: phải luôn cố gắng rèn luyện, học hỏi để hoàn thiện bản thân và có một tương lai tốt đẹp hơn.
- Các HS khác nhận xét, nêu ý kiến khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương thái độ học tập của HS.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ 2: Định hướng nội dung
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và đọc phần Định hướng hoạt động - SHS tr.6 và quan sát tranh chủ đề - SHS tr.5:
- GV đặt câu hỏi: 
+ Em hãy nêu các hoạt động cần thực hiện trong chủ đề 1?
+ Mô tả bức tranh chủ đề.
- GV định hướng: Các mục tiêu của chủ đề không chỉ thực hiện trong giờ Hoạt động giáo dục mà còn được rèn luyện trong các giờ Sinh hoạt lớp, Sinh hoạt dưới cờ và hoạt động ngoại khóa khác. Các em cần tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động tập thể và vận dụng rèn luyện vào cuộc sống.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
- GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi: 
+ Chủ đề 1 giúp chúng ta có hiểu biết về tầm quan trọng và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân:
Tìm hiểu nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
Tìm hiểu việc tuân thủ nội quy, quy định trong nhà trường và cộng đồng.
Thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp và nhà trường.
Thực hiện quy định nơi công cộng.
Thể hiện sự nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thiện bản thân.
Thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
Lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân. sáng tạo.
Tự đánh giá kết quả hoạt động.
+ Mô tả bức tranh chủ đề: Các bạn học sinh đang đọc sách, ôn bài cùng với nhau tại thư viện.
- Các HS khác nhận xét, nêu ý kiến khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương thái độ học tập của HS.
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới: Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân. Điều này thể hiện ở sự nỗ lực, kiên trì vượt lên khó khăn, ở sự tích cực, tự giác rèn luyện, bồi dưỡng để bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Em hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để đạt được mục tiêu của mình. Để biết cách phấn đấu hoàn thiện bản thân mình như thế nào, chúng ta cùng đến với bài học ngày hôm nay – Chủ đề 1: Phấn đấu hoàn thiện bản thân.
B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân
a. Mục tiêu: Giúp HS chỉ ra được những nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân và xác định được cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nhiệm vụ, HS quan sát, theo dõi và thực hiện theo yêu cầu.
c. Sản phẩm học tập: HS chỉ ra được những nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân và xác định được cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Nhiệm vụ 1: Chỉ ra các nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Em hãy nêu các nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân.
- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về các nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dựa vào hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1-2 HS nêu các nội dung cần phấn đấu để hoàn thiện bản thân và đánh giá.
- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, tổng kết.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
1. Tìm hiểu nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân
a. Chỉ ra các nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân
- Tuân thủ quy định, kỉ luật trong học tập và cuộc sống.
- Thể hiện trách nhiệm trong công việc ở nhà, ở trường và trong cộng đồng.
- Ứng xử văn minh, lịch sự với mọi người xung quanh.
- Hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.
- Khám phá những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh.
- Sắp xếp thời gian hợp lí, khoa học cho các nhiệm vụ học tập và các hoạt động khác.
- ...
-> Kết luận: Hoàn thiện bản thân là hành động vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tốt hơn.
Nhiệm vụ 2: Xác định cách phấn đấu hoàn thiện bản thân
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy nêu một số cách phấn đấu hoàn thiện bản thân?
- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về các cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng hiểu biết của bản thân để nêu các cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.
- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét về kết quả của HS.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
b. Xác định cách phấn đấu hoàn thiện bản thân
Cách phấn đấu hoàn thiện bản thân:
- Xác định rõ mục tiêu:
+ Xác định bản thân mình muốn gì và cần theo đuổi những gì.
+ Lập kế hoạch thực hiện.
- Kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu
+ Vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu.
+ Không nhụt chí.
- Độc lập và quyết đoán:
+ Suy nghĩ, cân nhắc và phân tích thấu đáo.
+ Đưa ra quyết định và thực hiện hành động đã dự định mà không chịu ảnh hưởng bởi người khác.
- Suy nghĩ tích cực:
+ Nhận định lại tình huống hiện tại để tìm ra mặt tích cực của vấn đề.
+ Lạc quan, tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân.
+ Tập trung vào ưu điểm của bản thân.
- Phấn đấu không ngừng:
+ Luôn học hỏi và phát triển chính mình.
+ Vươn tới những mục tiêu lớn lao hơn.
Nhiệm vụ 3: Chia sẻ về những điều hài lòng và điều chưa hài lòng về cách phấn đấu hoàn thiện bản thân
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu HS trong nhóm chia sẻ: Em hãy chia sẻ về những điều hài lòng, những điều chưa hài lòng về cách phấn đấu hoàn thiện bản thân và nguyên nhân của sự chưa hài lòng đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm và viết những điều hài lòng, những điều chưa hài lòng.
- HS chia sẻ lí do và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số nhóm HS chia sẻ trước lớp.
- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét về kết quả của HS.
- GV chuyển sang hoạt động mới.
c. Chia sẻ về những điều hài lòng và điều chưa hài lòng về cách phấn đấu hoàn thiện bản thân
- Những điều hài lòng:
+ Đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho bản thân.
+ Đã tự đánh giá và nhận biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó tập trung vào phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết.
+ Tích cực tìm kiếm các nguồn tài liệu và tham gia các khóa học để học hỏi kinh nghiệm từ người khác.
+ Đã đánh giá tiến độ thường xuyên, sửa đổi kế hoạch nếu cần, và giữ một tinh thần kiên trì và quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu.
+ Giữ được tư duy tích cực, luôn tìm cách để cải thiện bản thân và không ngừng phấn đấu.
- Những điều chưa hài lòng:
+ Đôi khi bị lạc lối hoặc bỏ cuộc khi gặp phải những thách thức khó khăn.
+ Bản thân chưa tận dụng hết thời gian và cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
+ Chưa đủ sáng tạo và chưa tìm ra được những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề.
+ Chưa đủ quyết tâm và kiên trì trong việc đạt được mục tiêu.
Hoạt động 2: Tìm hiểu việc tuân thủ nội quy, quy định trong nhà trường và cộng đồng
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định được nguyên nhân của việc tuân thủ hoặc chưa tuân thủ quy định chung của nhà trường và cộng đồng, chia sẻ các cách giúp tuân thủ quy định của nhà trường và cộng đồng để góp phần hoàn thiện bản thân.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nhiệm vụ, HS quan sát, theo dõi và thực hiện theo yêu cầu.
c. Sản phẩm học tập: HS xác định được nguyên nhân của việc tuân thủ hoặc chưa tuân thủ quy định chung của nhà trường và cộng đồng, chia sẻ các cách giúp tuân thủ quy định của nhà trường và cộng đồng để góp phần hoàn thiện bản thân.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ những việc em đã tuân thủ hoặc chưa tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và cộng đồng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Em hãy trình bày trên giấy A0 về:
+ Những việc em đã làm ... BẢNG TỔNG KẾT MỘT SỐ CÁCH HOÀN THIỆN BẢN THÂN
Gợi ý cách thay đổi thói quen thức khuya học bài
Gợi ý cách cải thiện sự tự tin trong giao tiếp với mọi người
- Sắp xếp giờ sinh hoạt, học tập hợp lí.
- Lựa chọn không gian học tập phù hợp để đảm bảo tập trung cho việc học. (Ví dụ: hạn chế sử dụng ti vi, điện thoại, mạng xã hội,...).
- Tạo không gian học tập thoáng mát, thoải mái, gọn gàng để tạo hứng thú cho việc học và giảm căng thẳng.
- Rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc khi giao tiếp.
- Rèn luyện ngôn ngữ cơ thể phù hợp: tư thế, cử chỉ, nét mặt...
– Kiểm soát hơi thở giúp tự tin trước đông người.
- Ngắt nghỉ hợp lí mỗi khi giao tiếp.
- Lựa chọn thời gian học phù hợp.
- Khắc phục các yếu tố khách quan như: bạn bè đến rủ đi chơi, đang học thì người thân nhờ làm một việc gì đó,...
- Không uống các chất kích thích gây khó ngủ trước khi đi ngủ như trà, cà phê,...
- Ấn định giờ đi ngủ để “ép” cơ thể nghỉ ngơi.
- ...
– Tập trung vào trả lời đúng trọng tâm, tránh lan man.
– Tự rèn luyện nói trước gương.
– Duy trì các cuộc nói chuyện với bạn bè, người thân.
- Chú ý đến trang phục.
- ...
Hoạt động 6. Thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
Mục tiêu.
Hoạt động này giúp HS sử dụng được các biện pháp thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân và thuyết phục được các bạn cùng rèn luyện để hoàn thiện bản thân
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nhiệm vụ, HS quan sát, theo dõi và thực hiện theo yêu cầu.
c. Sản phẩm học tập: HS biết được một số cách để thu hút bạn cùng phấn đấu để hoàn thiện bản thân. 
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Nhiệm vụ 1. Thảo luận các biện pháp thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
B1: chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đẻ đưa ra các biện pháp thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
B2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
.
B3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận.
B4.Đánh giá kết quả, thực hiệm nhiệm vụ học tập.
 GV đánh giá kết quả hoạt động của HS.
Nhiệm vụ 2. Thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân theo tình huống.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV khảo sát về cách mà HS đã làm để thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
B2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
B3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận.
B4.Đánh giá kết quả, thực hiệm nhiệm vụ học tập.
 GV đánh giá kết quả hoạt động của HS.
Nhiệm vụ 3. Chia sẻ cảm xúc khi thuyết phục bạn thành công cùng rèn luyện hoàn thiện bản thân..
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm về cảm xúc khi thuyết phục thành công các bạn cùng rèn luyện hoàn thiện bản thân.
B2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
B3. Nhận xét đánh giá
GV chuyển giao hoạt động tiếp theo.
6. Thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
- Biết chia sẻ về tấm gương thành công trong học tập và cuộc sống.
- Biết cách để mình trở thành tấm gương trong rèn luyện và phấn đấu, tạo hiệu ứng ảnh hưởng đến các bạn.
- Thuyết phục được bạn cùng thực hiện một số việc làm góp phần hoàn thiện bản thân.
- Đưa ra được những lời khuyên giúp bạn thay đổi những hành vi, việc làm chưa phù hợp.
STT
Việc làm
Chưa thực hiện
Đã thực hiện
1
Chia sẽ về tấm gương thành công trong học tập và cuộc sống
2
Tự mình trở thành tấm gương trong rèn luyện và phấn đấu, tạo hiệu ứng ảnh hưởng đến các bạn
3
Thuyết phục bạn cùng thực hiện một số việc làm góp phần hoàn thiện bản thân
4
Đưa ra lời khuyên giúp bạn thay đôi những hành vi, việc làm phù hợp.
5
Việc làm khác 
Tình huống 1
Tình huống 2
+ Đưa ra lợi ích của việc thường xuyên tập thể thao.
+ Khuyên bạn lên kế hoạch tập thể thao để có cơ thể khỏe mạnh.
+ Đề xuất đi cùng bạn để bạn có thêm động lực thực hiện.
+ Đưa ra lợi ích khi tham gia hoạt động tập thể.
+ Phân tích để bạn thấy được sự cần thiết của kĩ năng xã hội trong cuộc sống.
+rủ bạn tham gia một số hoạt động mà mình đang tham gia
Biết chia sẻ cảm xúc khi thuyết phục thành công các bạn cùng rèn luyện hoàn thiện bản thân.
Hoạt động 7. Lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân.
a. Mục tiêu.
Hoạt động nay giúp HS lập và thực hiện được kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân.
 b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nhiệm vụ, HS quan sát, theo dõi và thực hiện theo yêu cầu.
c. Sản phẩm học tập: HS biết lập và thực hiện được kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. 
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Nhiệm vụ 1. Lựa chọn một nội dung và lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm liệt kê nội dung cần tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân.
B2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
B3. Nhận xét – đánh giá kết quả hoạt động.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân và xin ý kiến đóng góp.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
 - GV tổ chức cho HS chia sẻ bản kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mà HS đã lập ở mục 7.1.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân của mình và xin ý kiến đóng góp của các bạn.
B2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
B3. Nhận xét – đánh giá kết qủa hoạt động.
Nhiệm vụ 3. Hoàn thiện và thực hiện theo kế hoạch đã lập.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS hoàn thiện kế hoạch dựa trên những ý kiến góp ý của thầy, cô và các bạn.
B2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
B3. Nhận xét – đánh giá kết quả hoạt động.
GV Khuyến khích, động viên HS thực hiện theo kế hoạch đã lập và báo cáo việc thực hiện kế hoạch.
GV chuyển giao hoạt động tiếp theo.
7. Lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân.
HS biết lựa chọn nội dung và lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân.
Biết cách chia sẻ kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân.
HS hoàn thiện được kế hoạch.
C. PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO	
Hoạt động 8. Khảo sát kết quả hoạt động.
Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn có ý thức đánh giá bản thân về sự tiến bộ các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nhiệm vụ, HS quan sát, theo dõi và thực hiện theo yêu cầu.
 c. Sản phẩm học tập: HS biết đánh giá các mức độ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của 
 chủ đề.
 d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
 Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng.
B1. chuyển giao nhiệm vụ:
1.1. Nói về những điều bạn đã làm được trong chủ đề này.
- GV tổ chức cho HS nhận xét những điểm mình thấy bạn đã làm được trong chủ đề này, biết cách phấn đấu hoàn thiện bản thân, tìm hiểu việc tuân thủ nội quy, quy định trong nhà trường và cộng đồng; thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định trong nhà trường và nơi công cộng; thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp,nhà trường và nơi công cộng; thể hiện sự nổ lực vượt qua khó khăn để hoàn thiện bản thân, thu hút các bạn cùn phấn đấu hoàn thiện bản thân; lập kế hoạch tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân.
- GV tổ chức cho HS trong nhóm chia sẻ những hành vi mà bạn đã thực hiện được trong chủ đề, đảm bảo đảm bảo mỗi HS đều nhận được ít nhất một ý kiến từ một HS trong nhóm.
1.2. Nói về những điểm bạn cần cố gắng trong chủ đề này.
- GV tổ chức cho HS trong nhóm chia sẻ với bạn về điều, hành vi hay thái độ chưa phù hợp trong chủ đề này mà bạn cần thay đổi hoặc cố gắng.
- GV tổ chức cho HS trong nhóm chia sẻ với nhau để đảm bảo mỗi HS đều nhận được chia sẻ từ tất cả HS trong nhóm.
1.3. Chia sẻ trước lớp.
- Gv mời một số HS chia sẻ về những điều bạn nhận xét về mình, về những điều mịnh đã làm được, chưa làm được và cảm nhận của mình.
B2. Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
B3. Nhận xét và đánh giá hoạt động.
8. Khảo sát kết quả hoạt động.
Nhận xét được những việc bạn đã làm được và chưa làm được ......
Chia sẻ được các hành vi đã thực hiện 
Nêu được các hành vi chưa phù hợp cần phải khắc phục
Tiếp nhận các ý kiến đóng góp một cách cầu thị.
Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Đánh giá theo bảng kiểm:
Nội dung đánh giá
Tốt
Đạt
Chưa đạt
1. Xác định được nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
2. Xác định được những việc cần tuân thủ kỉ luật, quy định trong nhà trường và cộng đồng.
3. Thực hiện được sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp và nhà trường.
4. Thực hiện được quy định ở nơi công cộng.
5. Thu hút được các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
6. Thể hiện được sự nổ lực hoàn thiện bản thân.
B2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
B3. Nhận xét – đánh giá
 GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được và khích lệ những việc các em đã làm được, động viên các em tiếp tục thực hiện những việc đó.
D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn lại kiến thức đã học.
- Rèn luyện các kĩ năng đã được học.
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung CHỦ ĐỀ 2
E. HỒ SƠ DẠY HỌC
Hoạt động 1:
BẢNG XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU HÀI LÒNG VÀ CHƯA HÀI LÒNG VỀ CÁCH PHẤN ĐẤU HOÀN THIỆN BẢN THÂN
Việc làm
Hài lòng
Chưa 
Hài lòng
1. Đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho bản thân.
2. Tích cực tìm kiếm các nguồn tài liệu và tham gia các khóa học để học hỏi kinh nghiệm từ người khác.
3. Đôi khi bị lạc lối hoặc bỏ cuộc khi gặp phải những thách thức khó khăn.
4. Bản thân chưa tận dụng hết thời gian và cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
5. Giữ được tư duy tích cực, luôn tìm cách để cải thiện bản thân và không ngừng phấn đấu.
6. Chưa đủ quyết tâm và kiên trì trong việc đạt được mục tiêu.
7. Đã đánh giá tiến độ thường xuyên, sửa đổi kế hoạch nếu cần, và giữ một tinh thần kiên trì và quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu.
Hoạt động 2.
BẢNG XÁC ĐỊNH NHỮNG VIỆC TUÂN THỦ VÀ CHƯA TUÂN THỦ CÁC NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG, TRONG CỘNG ĐỒNG
STT
Việc làm
Thường xuyên tuân thủ
Thỉnh thoảng tuân thủ
Chưa tuân thủ
Nội quy, quy định của nhà trường
1
Trang phục đúng quy định.
2
Tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể.
3
Trung thực trong học tập.
4
Giử gìn, bảo vệ tài sản của trường, lớp.
5
Hoàn thành các nhiệm vụ của thầy, cô giao.
6
Không quay cóp, chép bài của bạn khi kiểm tra, thi.
7
Việc khác .
Nội quy, quy định trong cộng đồng
1
Giử vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định.
2
Trang phục phù hợp với địa điểm công cộng.
3
Không gây mất trật tự nơi công cộng
4
Không viết bậy, bôi bẩn lên công trình công cộng
5
Không lạng lách, đánh võng, đi đúng làn đường theo quy định.
6
Quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật và người yếu thế.
7
Việc khác .
Hoạt động 6. 
BẢNG KHẢO SÁT CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐỂ THU HÚT BẠN CÙNG PHẤN ĐẤU HOÀN THIỆN BẢN THÂN.
STT
Việc làm
Chưa thực hiện
Đã thực hiện
1
Chia sẽ về tấm gwong thành công trong học tập và cuộc sống
2
Tự mình trở thành tấm gương trong rèn luyện và phấn đấu, tạo hiệu ứng ảnh hưởng đến các bạn
3
Thuyết phục bạn cùng thực hiện một số việc làm góp phần hoàn thiện bản thân
4
Đưa ra lời khuyên giúp bạn thay đôi những hành vi, việc làm phù hợp.
5
Việc làm khác 
Hoạt động 8.
ĐÁNH GIÁ THEO BẢNG KIỂM
Đánh giá theo bảng kiểm:
Nội dung đánh giá
Tốt
Đạt
Chưa đạt
1. Xác định được nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân.
2. Xác định được những việc cần tuân thủ kỉ luật, quy định trong nhà trường và cộng đồng.
3. Thực hiện được sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp và nhà trường.
4. Thực hiện được quy định ở nơi công cộng.
5. Thu hút được các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân.
6.Thể hiện được sự nổ lực hoàn thiện bản thân.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_hoat_dong_trai_nghiem_11_chan_troi_sang_tao_chu_de_1.docx