Giáo án Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chương trình cả năm

Chủ đề 1: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI

Bài 1: THIÊN NHIÊN TRONG TRANH CỦA HỌA SĨ PAUL GAUGUIN

(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

 - Chỉ ra được đặc điểm của mĩ thuật thời Ấn tượng. Lập thể và Biểu hiện. Kể đuuợc tên một vài tác phẩm, tác giả tiêu biểu thuộc các trường phái này.

 - Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các tác phẩm cùng trường phái.

 - Vận dụng được phong cách, bút pháp của các trường phái nghệ thuật vào thực hành sáng tạo.

 - Có ý thức học hỏi phong cách sáng tác của các họa sĩ trong học tập và sáng tạo mĩ thuật.

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 * Sau bài học HS:

 - Nêu được khái quát về trường phái Ấn tượng; Tóm tắt được vài nét về cuộc đời của họa sĩ của Paul Gauguin (Pôn Gô-ganh); Phân tích được cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ và trong bài vẽ.

 - Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin với các nhân vật mới.

 - Vận dụng cách thể hiện màu sắc, ánh sáng trong tranh của họa sĩ để sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật phục vụ cuộc sống.

 - Có ý thức tìm hiểu tinh hoa mĩ thuật thế giới để làm giàu nền nghệ thuật dân tộc.

1. Năng lực.

 * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

 * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

 * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về nghệ thuật hiện đại thế giới trong mĩ thuật.

 

docx 162 trang Thu Lụa 29/12/2023 2620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chương trình cả năm

Giáo án Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) - Chương trình cả năm
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MĨ THUẬT LỚP 8
(Chân trời sáng tạo – Bản 1)
CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG
LOẠI BÀI
TIẾT
Chủ đề 1:
NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI
Bài 1: Thiên nhiên trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin
Bài 2: Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage art)
Bài 3: Tranh chân dung theo trường phái biểu hiện
2
2
2
Chủ đề 2:
NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh
Bài 6: Tượng chân dung nhân vật
2
2
2
Chủ đề 3:
MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết
Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc 
 2
2
Chủ đề 4:
NỘI THẤT CĂN PHÒNG
Bài 9: Thiết kế sản phẩm nội thất
Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng
2
2
Chủ đề 5:
MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG
Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu
Bài 12: Tranh tĩnh vật 
Bài 13: Tranh trang trí với các màu tương phản
Bài 14: Tranh áp phích
2
2
2
2
Chủ đề 6:
HƯỚNG NGHIỆP
Bài 15: Khái niệm về ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình
Bài 16: Đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình
2
2
Bài tổng kết: Trưng bày sản phẩm Mĩ thuật
1
 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 8 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
 Khối lớp 8. GVBM:........
Thứngày...tháng..năm 20..
 Ngày soạn: //./20 (Tuần: )
 Ngày giảng://./20 
Chủ đề 1: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI
Bài 1: THIÊN NHIÊN TRONG TRANH CỦA HỌA SĨ PAUL GAUGUIN
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 1)
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
 - Chỉ ra được đặc điểm của mĩ thuật thời Ấn tượng. Lập thể và Biểu hiện. Kể đuuợc tên một vài tác phẩm, tác giả tiêu biểu thuộc các trường phái này.
 - Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các tác phẩm cùng trường phái. 
 - Vận dụng được phong cách, bút pháp của các trường phái nghệ thuật vào thực hành sáng tạo. 
 - Có ý thức học hỏi phong cách sáng tác của các họa sĩ trong học tập và sáng tạo mĩ thuật.
* YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 * Sau bài học HS:
 - Nêu được khái quát về trường phái Ấn tượng; Tóm tắt được vài nét về cuộc đời của họa sĩ của Paul Gauguin (Pôn Gô-ganh); Phân tích được cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ và trong bài vẽ.
 - Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin với các nhân vật mới.
 - Vận dụng cách thể hiện màu sắc, ánh sáng trong tranh của họa sĩ để sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật phục vụ cuộc sống.
 - Có ý thức tìm hiểu tinh hoa mĩ thuật thế giới để làm giàu nền nghệ thuật dân tộc.
1. Năng lực.
 * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
 * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về nghệ thuật hiện đại thế giới trong mĩ thuật.
 - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh thiên nhiên có trang trí và hình tượng nghệ thuật hiện đại thế giới theo nhiều hình thức khác nhau.
2. Phẩm chất.
 - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật hiện đại thế giới.
 - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.
 - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.
 - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
 - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 - GV dẫn dắt vấn đề: 
A. KHÁM PHÁ. Quan sát – Nhận thức.
 - Quan sát, khám phá, trải nghiệm, khai thác vốn kinh nghiệm sống của học sinh,từ đó kết nối với nội dung bài học mới.
* HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát - nhận thức.
Quan sát - nhận thức vẽ tranh của họa sĩ
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Hoạt động khởi động.
- GV cho HS hát đầu giờ, chơi trò chơi.
* Mục tiêu.
- Chỉ ra được đặc điểm của mĩ thuật thời Ấn tượng. Lập thể và Biểu hiện. Kể đuuợc tên một vài tác phẩm, tác giả tiêu biểu thuộc các trường phái này.
- Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các tác phẩm cùng trường phái. 
* Nhiệm vụ của GV. 
- Tổ chức cho HS quan sát hình, thảo luận và chỉ ra các cảnh vật xung quanh, cách diễn tả hình mảng, màu sắc, đậm nhạt, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Yêu cầu HS quan sát các tác phẩm của họa sĩ Paul Gauguin ở trang 6 trong SGK Mĩ thuật 8. và do GV chuẩn bị.
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận và phân tích về. 
+ Cảnh vật trong tranh.
+ Cách diễn tả hình mảng, màu sắc, đậm nhạt.
+ Ánh sáng và không gian trong tranh.
- Đặt câu hỏi để HS thảo luận. 
* Câu hỏi gợi mở.
+ Họa sĩ thẻ hiện những cảnh vật gì trong mỗi bức tranh?
+ Hình ảnh, đậm nhạt trong tranh được diễn tả như thế nào?
+ Màu sắc các bức tranh của họa sĩ Paul Gauguin có đặc điểm gì?
+ Ánh sáng và không gian được thể hiện như thế nào trong mỗi bức tranh? 
+ Paul Gauguin thường thể hiện chủ đề gì trong các tác phẩm của ông?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 
chức cho HS quan sát hình, thảo luận và chỉ ra các cảnh vật xung quanh, cách diễn tả hình mảng, màu sắc, đậm nhạt, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ Paul Gauguin ở hoạt động 1.
- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận.
- HS quan sát hình, thảo luận.
- HS quan sát hình ở trang 6 trong SGK Mĩ thuật 8, trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận và phân tích. 
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
 - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
* HOẠT ĐỘNG 2: Kiến tạo kiến thức - kĩ năng.
Cách vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ.
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Nhiệm vụ của GV. 
- Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 8, thảo luận và chỉ ra cách vẽ tranh theo phẩm của họa sĩ.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa ở trang 7 SGK Mĩ thuật 8,
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận, phân tích và chỉ ra các bước vẽ phát hình, vẽ thêm nhân vật và vẽ màu cho bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin.
- Gợi ý để HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ.
* Câu hỏi gợi mở.
+ Để vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ thì cần bao nhiêu bước?
+ Vẽ thêm nhân vật mói cho bức tranh được thực hiện ở bước thứ mấy?
+ Vẽ màu cho bức tranh được thể hiện như thế nào?
* Tóm tắt để HS ghi nhớ.
- Thay đổi hình ảnh nhân vật của tranh mẫu có thể tạo ra được ý tưởng mới cho bức tranh theo phong cách của họa sĩ.
* GV chốt: Chúng ta đã biết cách quan sát hình minh họa trong SGK Mĩ thuật 8, thảo luận và chỉ ra cách vẽ tranh theo phẩm của họa sĩ ở hoạt động 2.
* Củng cố, dặn dò.
- HS chuẩn bị tiết sau.
- HS tìm hiểu và ghi nhớ.
- HS quan sát hình minh họa ở trang 7 SGK Mĩ thuật 8,
- HS thảo luận.
- HS nhắc lại và ghi nhớ các bước thực hiện.
+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
Bổ sung: 
 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 8 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
 Khối lớp 8. GVBM:........
Thứngày...tháng..năm 20..
 Ngày soạn: //./20 (Tuần: )
 Ngày giảng://./20 
Chủ đề 1: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI
Bài 1: THIÊN NHIÊN TRONG TRANH CỦA HỌA SĨ PAUL GAUGUIN
(Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
 - Chỉ ra được đặc điểm của mĩ thuật thời Ấn tượng. Lập thể và Biểu hiện. Kể đuuợc tên một vài tác phẩm, tác giả tiêu biểu thuộc các trường phái này.
 - Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các tác phẩm cùng trường phái 
 - Vận dụng được phong cách, bút pháp của các trường phái nghệ thuật vào thực hành sáng tạo. 
 - Có ý thức học hỏi phong cách sáng tác của các họa sĩ trong học tập và sáng tạo mĩ thuật.
* YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 * Sau bài học HS:
 - Nêu được khái quát về trường phái Ấn tượng; Tóm tắt được vài nét về cuộc đời của họa sĩ của Paul Gauguin (Pôn Gô-ganh); Phân tích được cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của họa sĩ và trong bài vẽ.
 - Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin với các nhân vật mới.
 - Vận dụng cách thể hiện màu sắc, ánh sáng trong tranh của họa sĩ để sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật phục vụ cuộc sống.
 - Có ý thức tìm hiểu tinh hoa mĩ thuật thế giới để làm giàu nền nghệ thuật dân tộc.
1. Năng lực.
 * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
 * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy về nghệ thuật hiện đại thế giới trong mĩ thuật.
 - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại tranh thiên nhiên có trang trí và hình tượng nghệ thuật hiện đại thế giới theo nhiều hình thức khác nhau.
2. Phẩm chất.
 - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các tác phẩm nghệ thuật hiện đại thế giới.
 - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.
 - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.
 - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
 - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 - GV dẫn dắt vấn đề: 
A. KHÁM PHÁ. Quan sát – Nhận thức.
 - Quan sát, khám phá, trải nghiệm, khai thác vốn kinh nghiệm sống của học sinh,từ đó kết nối với nội dung bài học mới.
C. LUYỆN TẬP – SÁNG TẠO.
 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
* HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập - sáng tạo.
Vẽ tranh theo tác phẩm của họa sĩ của Paul Gauguin.
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Hoạt động khởi động.
- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
* Mục tiêu.
- Vận dụng được phong cách, bút pháp của các trường phái nghệ thuật vào thực hành sáng tạo. 
- Có ý thức học hỏi phong cách sáng tác của các họa sĩ trong học tập và sáng tạo mĩ thuật.
* Nhiệm vụ của GV. 
- Tổ chức cho HS lựa chọn bức tranh mà các em yêu thích của họa sĩ của Paul Gauguin để thực hành mô phỏng tranh theo tác phẩm của họa sĩ với các nhân vật mới. Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành.
* Gợi ý cách tổ chức.
- Cho HS quan sát tranh của họa sĩ của Paul Gauguin và các bài vẽ của HS ở trang 8 trong SGK Mĩ thuật 8, để các em phát triển ý tưởng sáng tạo cho bài vẽ của mình.
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận, lựa chọn bức tranh yêu thích của họa sĩ và chía sẻ về những hình dung, tưởng tượng về các nhân vật mới mà các em sẽ thể hiện trong bài vẽ của mình.
- Khơi gợi để các có ý tưởng để tạo ra sự gắn kết giữa nhân vật mới với cảnh vật vốn có trong bức tranh mô phỏng.
* Câu hỏi gợi mở:
+ Em lựa chọn tác phẩm nào của họa sĩ để vẽ mô phỏng?
+ Em có cảm nhận gì về màu sắc, đậm nhạt của họa sĩ?
+ Em sẽ vẽ thêm nhân vật mới nào trong bài vẽ của mình? Nhân vật đó được thể hiện ở vị trí nào trong bức tranh?
+ Em sẽ tạo sự gắn kết giữa nhân vật mới với bức tranh bằng cách nào?
* GV chốt: Chúng ta đã biết cách tổ chức lựa chọn bức tranh mà các em yêu thích của họa sĩ của Paul Gauguin để thực hành mô phỏng tranh theo tác phẩm của họa sĩ với các nhân vật mới trong quá trình thực hành ở hoạt động 3.
- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận.
- HS lựa chọn bức tranh mà các em yêu thích của họa sĩ của Paul Gauguin để thực hành mô phỏng.
- HS quan sát tranh của họa sĩ của Paul Gauguin ở trang 8 trong SGK Mĩ thuật 8, để các em phát triển ý tưởng sáng tạo.
- HS thảo luận, lựa chọn bức tranh yê ... át, thảo luận để tìm hiểu thông tin về tên nghề.
- HS đọc bảng thông tin về các nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình ở trang 68 trang SGK Mĩ thuật 8. 
- HS thảo luận, phân tích và chia sẻ về nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình theo các nội dung sau: 
- HS ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS chuẩn bị.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
B. KIẾN TẠO KIẾN THỨC - KĨ NĂNG:
 - Quan sát, trải nghiệm và tìm hiểu cách thực hiện để rút ra kiến thức, kĩ năng.
* HOẠT ĐỘNG 2: Kiến tạo kiến thức - kĩ năng.
Cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề
liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Nhiệm vụ của GV: 
- Hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK Mĩ thuật 8 để nhận biết cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
* Gợi ý cách tổ chức: 
- Yêu cầu HS đọc thông tin ở trang 70 trang SGK Mĩ thuật 8 để nhận biết cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận, phân tích và chia các bước tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
* Câu hỏi gợi mở: 
- Có bao nhiêu cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình? 
- Có thể sử dụng phẩn mềm nào để làm bằng thuyết trình về đặc trưng của nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình? 
- Có thể sử dụng ứng dụng nào trên điện thọai thông mình để làm video giới thiệu các đặc trưng của nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình? 
- Có thể sử dụng phẩn mềm nào để làm truyện tranh giới thiệu đặc trưng của nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình? 
- Hình thức sản phẩm nào được sử dụng để phân tích và giới thiệu được các đặc trưng của nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình? 
* Tóm tắt để HS ghi nhớ: 
- Mỗi ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình đều có những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, người làm những nghề này đều cần có những kiến thức, kĩ năng cơ bản về các yếu tố, nguyên lí mĩ thuật kết hợp với năng lực của bản thân để thể hiện ý tưởng sáng tạo trang công việc.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 
đọc thông tin trong SGK Mĩ thuật 8 để nhận biết cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. ở hoạt động 2.
* Củng cố, dặn dò.
- Chuẩn bị tiết sau.
- HS đọc thông tin trong SGK Mĩ thuật 8 để nhận biết cách tạo sản phẩm.
- HS đọc thông tin ở trang 70 trang SGK Mĩ thuật 8 để nhận biết cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
- HS thảo luận, phân tích và chia các bước tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
- HS trả lời câu hỏi.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời câu hỏi.
- HS ghi nhớ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS trả lời.
Bổ sung: 
 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 8 (Chân Trời Sáng Tạo – Bản 1)
 Khối lớp 8. GVBM:........
Thứngày...tháng..năm 20..
 Ngày soạn: //./20 (Tuần: )
 Ngày giảng://./20 
Chủ đề 6: HƯỚNG NGHIỆP
Bài 16: ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN 
MĨ THUẬT TẠO HÌNH
 (Thời lượng 2 tiết – Học tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 * Sau bài học HS:
 - Phân tích, so sánh và nêu được các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
 - Tạo được sản phẩm giới thiệu về các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
 - Chia sẻ được về ngành nghề Mĩ thuật tạo hình có tiềm năng phát triển tương lai.
1. Năng lực.
 * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 * Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
 * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành một số tư duy trong mĩ thuật tạo hình.
 - Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về các thể loại mĩ thuật tạo hình có trang trí theo nhiều hình thức khác nhau.
2. Phẩm chất.
 - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo trong các mĩ thuật tạo hình.
 - Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên.
 - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, SGV.
 - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
 2. Đối với học sinh.
 - SGK. Giấy, bút, tẩy, màu vẽ. ĐDHT cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 - GV dẫn dắt vấn đề: 
C. LUYỆN TẬP - SÁNG TẠO.
 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành, sáng tạo sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật cá nhân hoặc nhóm.
* HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập - sáng tạo.
Tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của ngành nghề 
liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Hoạt động khởi động.
- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
* Mục tiêu.
- Tạo được sản phẩm giới thiệu về các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
- Chia sẻ được về ngành nghề Mĩ thuật tạo hình có tiềm năng phát triển tương lai.
* Nhiệm vụ của GV:
- Tổ chức cho HS lập nhóm cùng lựa chọn nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình và thực hành tạo sản phẩm giới thiệu theo cách đã hướng dẫn. Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thực hành. 
* Gợi ý cách tổ chức:
- Tổ chức cho HS thảo luận, phân tích và chỉ ra đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
- Hướng dẫn HS: 
+ Tìm tư liệu, hình ảnh hoặc bài viết về đặc trưng của ngành nghề có liên quan đếm Mĩ thuật tạo hình.
+ Lựa chọn hình thức giới thiệu phù hợp về đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
+ Thực hành tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình một cách sáng tạo. 
* Câu hỏi gợi mở
- Em sẽ giới thiệu về đặc trưng của ngành nghề nào liên quan đến Mĩ thuật tạo hình?
- Ngành nghề đó có những khó khăn và thuận lợi gì trong hoạt động nghề?
- Công việc chủ yếu và sản phẩm của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình mà em gì?
- Các ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình mà em giới thiệu có vai trò như thế nào trong đời sống văn hoá – xã hội?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách lập nhóm cùng lựa chọn nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình và thực hành tạo sản phẩm giới thiệu theo cách đã hướng dẫn ở hoạt động 3.
- HS sinh hoạt.
- HS cảm nhận và ghi nhớ.
- HS lập nhóm cùng lựa chọn nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình và thực hành tạo sản phẩm giới thiệu theo cách đã hướng dẫn.
- HS thảo luận, phân tích và chỉ ra đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
- HS tìm tư liệu, hình ảnh hoặc bài viết về đặc trưng của ngành nghề có liên quan đếm Mĩ thuật tạo hình.
- HS lựa chọn.
- HS thực hành tạo sản phẩm.
- HS ghi nhớ, phát huy lĩnh hội và trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
D. PHÂN TÍCH - ĐÁNH GIÁ.
 - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.
* HOẠT ĐỘNG 4: Phân tích - đánh giá.
Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Nhiệm vụ của GV:
Hướng dẫn HS trình bày, giới thiệu các đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình theo hình thức mà em đã thực hiện cùng nhau và thảo luận về các hình thức tạo sản phẩm giới hiệu đặc trưng của các ngành nghề đó.
* Gợi ý cách tổ chức:
- Tổ chức cho HS trình bày, giới thiệu về đặc trưng của các ngành nghề liên quam đến Mĩ thuật tạo hình. 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo huận, phân tích và nhận định về:
+ Hình thức tạo sản phẩm giới thiệu những đặc trưmg của nghề liên quan đếm Mĩ thuật tạo hình. 
+ Nội dung giới thiệu đặc trưng của ngành nghề. 
+ Tính thẩm mĩ của sản phẩm giới thiệu. 
+ Những họat động nghề phù hợp với em và bạn.
+ Ngành nghề sẽ phát triển trong tương lai.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 
trình bày, giới thiệu các đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình theo hình thức mà em đã thực hiện cùng nhau và thảo luận về các hình thức tạo sản phẩm giới hiệu đặc trưng của các ngành nghề đó ở hoạt động 4.
- HS trình bày, giới thiệu các đặc trưng của ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
- HS trình bày, giới thiệu về đặc trưng của các ngành nghề liên quam đến Mĩ thuật tạo hình. 
- HS thảo huận, phân tích.
- HS ghi nhớ, phát huy lĩnh hội.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
E. VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN.
 - Củng cố và kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống.
* HOẠT ĐỘNG 5: Vận dụng - phát triển.
Tìm hiểu một số hình thức sản phẩm của các ngành nghề 
liên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
 Hoạt động của giáo viên.
 Hoạt động của học sinh.
* Nhiệm vụ của GV: 
- Tổ chức cho HS quan sát hình trang SGK Mĩ thuật 8, thảo luận để nhận biết thêm một số hình thức sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình trong cuộc sống. 
* Gợi ý cách tổ chức: 
- Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 71 trang SGK Mĩ thuật 8 và do GV chuẩn bị. 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận và chia sẻ về các sản phẩm của ngành nghề lên quan đến Mĩ thuật tạo hình. Khuyến khích HS tìm kiếm những điểm khác biệt, độc đáo của sản phẩm của các ngành nghề lên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 
* Câu hỏi gợi mở: 
- Những sản phẩm trong hình gợi cho em liên tưởng về ngành nghề nào liên quan tiến Mĩ thuật tạo hình?
 - Điểm nỗi bật trong các sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình là gì? 
- Các sản phẩm đó được tạo ra như thế nào? 
* Tóm tắt để HS ghi nhớ:
- Sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình có hình thức và cách biểu đạt khác nhau để đáp ứng nhu cầu của đời sống văn hóa - xã hội. 
- Các ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình rất đa dạng. Vì vậy, để có thể chọn lựa được nghề nghiệp tương lai phù hợp với năng lực và sở thích, chúng ta cần xác định được các đặc trưng nghề nghiệp và xây dựng kế họach học tập cụ thể cho bản thân. 
* Câu hỏi gợi mở: 
- Em ấn tượng với phần trình bày về đặc trưng ngành nghề nào liên quan đến Mĩ thuật tạo hình nhất? 
- Hình thức tạo sản phẩm giới thiệu ngành nghề đó là gì? 
- Nội dung giới thiệu đặc trưng của ngành nghề đó như thế nào? 
- Cách kết hợp kênh hình và kênh chữ trong sản phẩm giới thiệu như thế nào? 
- Em tâm đắc nhất với điều gì ở ngành nghề em giới thiệu? 
- Em thế ngành nghề đó có phù hợp với em không? 
- Em sẽ làm gì để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp đó trong tương lai?
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã biết cách 
quan sát hình trang SGK Mĩ thuật 8, thảo luận để nhận biết thêm một số hình thức sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình trong cuộc sống ở hoạt động 5.
* Củng cố, dặn dò.
- Chuẩn bị tiêt sau.
- HS quan sát hình trang SGK Mĩ thuật 8, thảo luận.
- HS quan sát hình ở trang 71 trang SGK Mĩ thuật 8 và do GV chuẩn bị. 
- HS thảo luận và chia sẻ về các sản phẩm của ngành nghề lên quan đến Mĩ thuật tạo hình.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS ghi nhớ, phát huy lĩnh hội.
- HS trả lời câu hỏi.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ.
Hình thức đánh giá.
Phương pháp đánh giá.
Công cụ đánh giá.
Ghi chú.
Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
Vấn đáp, kiểm tra miệng.
Phiếu quan sát trong giờ học.
Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học.
Kiểm tra viết.
Thang đo, bảng kiểm.
Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,
Kiểm tra thực hành.
Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp.
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/ bảng kiểm....)
 Bổ sung: 

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mi_thuat_8_chan_troi_sang_tao_chuong_trinh_ca_nam.docx