Giáo án Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Thực hành Lắp mạch điện điều khiển đơn giản - Năm học 2023-2024

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học này học sinh phải:

1. Kiến thức

- Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ

- Sử dụng công nghệ: Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.

- Giao tiếp công nghệ: Đọc được các kí hiệu và thông tin của mạch điện điều khiển

- Đánh giá công nghệ: Đánh giá và nhận xét được chính xác các bước của quy trình lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến.

2.2. Năng lực chung

 - Năng lực tự chủ, tự học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận về lắp ráp mạch điện điều khiển đơn giản, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết các vấn đề xảy ra có liên quan đến lắp ráp mạch điện điều khiển.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức lắp ráp mạch điện điều khiển đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực tham gia hoạt động. Có ý thức thực hiện an toàn khi lắp mạch điện điều khiển đơn giản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 

doc 11 trang Thu Lụa 29/12/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Thực hành Lắp mạch điện điều khiển đơn giản - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Thực hành Lắp mạch điện điều khiển đơn giản - Năm học 2023-2024

Giáo án Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Thực hành Lắp mạch điện điều khiển đơn giản - Năm học 2023-2024
Ngày giảng / /2023
BÀI 11. THỰC HÀNH. LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học này học sinh phải:	
1. Kiến thức
- Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Sử dụng công nghệ: Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.
- Giao tiếp công nghệ: Đọc được các kí hiệu và thông tin của mạch điện điều khiển
- Đánh giá công nghệ: Đánh giá và nhận xét được chính xác các bước của quy trình lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến.
2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận về lắp ráp mạch điện điều khiển đơn giản, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết các vấn đề xảy ra có liên quan đến lắp ráp mạch điện điều khiển.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức lắp ráp mạch điện điều khiển đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tích cực tham gia hoạt động. Có ý thức thực hiện an toàn khi lắp mạch điện điều khiển đơn giản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Dụng cụ, thiết bị, 
STT
Dụng cụ, thiết bị, vật liệu
Số lượng
Đơn vị
Ghi chú
1
Tua vít hai cạnh
Cái
01
Đường kính 4mm
2
Tua vít bốn cạnh
Cái
01
Đường kính 4mm
3
Kìm điện
Cái
01
4
Đồng hồ vạn năng
Cái
01
Hiện số hoặc kim
5
Bóng đèn sợi đốt
Cái
01
12V-10W
6
Quạt điện một chiều
Cái
01
12V-3W
7
Động cơ máy bơm một chiều
Cái
01
12V-3W
8
Modul cảm biến ánh sáng
Bộ
01
Dạng bật, tắt
9
Modul cảm biến nhiệt độ
Bộ
01
Dạng bật, tắt
10
Modul cảm biến độ ẩm
Bộ
01
Dạng bật, tắt
11
Adapter(bộ phận chuyển đổi điện áp)
Bộ
01
12A-3A
12
Dây dẫn
Sợi
10
Dài 20cm và 50cm
13
Bảng điện lắp thử
Cái
02
Bảng điện nhựa
- Power point, ti vi.
- Phiếu báo cáo thực hành theo mẫu 
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ, thiết bị, 
STT
Dụng cụ, thiết bị, vật liệu
Số lượng
Đơn vị
Ghi chú
1
Tua vít hai cạnh
Cái
01
Đường kính 4mm
2
Tua vít bốn cạnh
Cái
01
Đường kính 4mm
3
Kìm điện
Cái
01
4
Đồng hồ vạn năng
Cái
01
Hiện số hoặc kim
5
Bóng đèn sợi đốt
Cái
01
12V-10W
6
Quạt điện một chiều
Cái
01
12V-3W
7
Động cơ máy bơm một chiều
Cái
01
12V-3W
8
Modul cảm biến ánh sáng
Bộ
01
Dạng bật, tắt
9
Modul cảm biến nhiệt độ
Bộ
01
Dạng bật, tắt
10
Modul cảm biến độ ẩm
Bộ
01
Dạng bật, tắt
11
Adapter(bộ phận chuyển đổi điện áp)
Bộ
01
12A-3A
12
Dây dẫn
Sợi
10
Dài 20cm và 50cm
13
Bảng điện lắp thử
Cái
02
Bảng điện nhựa
- Phiếu báo cáo thực hành theo mẫu 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học (3’)
a.Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức về mạch điện điều khiển
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi
Làm thế nào để lắp ráp mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng mô đun cảm biến như sơ đồ minh họa ở Hình 11.1?
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và câu trả lời của HS
Cần lắp ráp theo quy trình nhất định.
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS cùng bàn trao đổi thảo luận nhóm với nhau. Thời gian 1 phút trả lời câu hỏi.
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV dẫn dắt nội dung bài mới: Để lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản chúng ta vào nội dung bài hôm nay
HS định hình nhiệm vụ học tập
Báo cáo hoạt động nhóm
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu yêu cầu, nội dung và chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành
a. Mục tiêu: Nêu được yêu cầu, nội dung của bài thực hành. Chọn được những vật liệu và dụng cụ cần thiết cho bài thực hành.
b. Nội dung: Nhóm HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ.
d. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu các nhóm hoàn thành yêu cầu sau:
1.Nêu nội dung thực hành, yêu cầu sản phẩm của bài thực hành.
2. Liệt kê các dụng cụ và vật liệu cần thiết cho bài thực hành.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và hoàn thành câu trả lời trong thời gian 3 phút.
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ
HS kiểm tra lại vật liệu và dụng cụ thực hành đã được phát và chuẩn bị.
Gv bao quát lớp, hỗ trợ các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
Các nhóm thống nhất kết quả làm việc, lập danh mục vật liệu và dụng cụ cần thiết và trả lời câu hỏi của GV.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở.
1.Nội dung thực hành
- Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm 
2. Yêu cầu sản phẩm
- Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm 
- Mạch điện điều khiển được lắp ráp đúng sơ đồ lắp đặt và hoạt động đúng nguyen lý, không xảy ra sự cố.
- Mạch điện điều khiển có thể điều chỉnh được ngưỡng tác động theo ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.
3. Dụng cụ, thiết bị và vật liệu cẩn thiết
STT
Dụng cụ, thiết bị, vật liệu
Số lượng
Đơn vị
Ghi chú
1
Tua vít hai cạnh
Cái
01
Đường kính 4mm
2
Tua vít bốn cạnh
Cái
01
Đường kính 4mm
3
Kìm điện
Cái
01
4
Đồng hồ vạn năng
Cái
01
Hiện số hoặc kim
5
Bóng đèn sợi đốt
Cái
01
12V-10W
6
Quạt điện một chiều
Cái
01
12V-3W
7
Động cơ máy bơm một chiều
Cái
01
12V-3W
8
Modul cảm biến ánh sáng
Bộ
01
Dạng bật, tắt
9
Modul cảm biến nhiệt độ
Bộ
01
Dạng bật, tắt
10
Modul cảm biến độ ẩm
Bộ
01
Dạng bật, tắt
11
Adapter(bộ phận chuyển đổi điện áp)
Bộ
01
12A-3A
12
Dây dẫn
Sợi
10
Dài 20cm và 50cm
13
Bảng điện lắp thử
Cái
02
Bảng điện nhựa
Hoạt động 2.2: Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng
a.Mục tiêu: Trình bày được thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật liệu có trên mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển ánh sáng. Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến ánh sáng.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi. Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến ánh sáng.
c. Sản phẩm: Hoàn thành báo cáo thực hành. Mạch điện điều khiển ánh sáng.
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi sau
1.Mạch điện điều khiển ánh sáng có chức năng gì?
2. Trình bày thông số định mức cú các thiết bị, vật liệu trên mạch điện.
3. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển ánh sáng. 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và thảo luận và trả lời câu hỏi trên.
Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm thảo luận để đề ra phương án thực hiện yêu cầu của GV.
Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình.
Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của GV
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
1.Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng có thể điều chỉnh ngưỡng ánh sáng tác động để điều khiển bật, tắt bóng đèn sợi đốt theo cường độ ánh sáng chiếu vào cảm biến.
2. Thiết bị, vật liệu trên mạch điện điều khiển có thông số định mức
- Bóng đèn sợi đốt: điện áp 12VDC; công suất 10W.
- Modul cảm biến ánh sáng: điện áp nguồn 12VDC
- Adpter: điện áp VDC, dòng điện 3A
3. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển ánh sáng
Sau khi cấp điện nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường. Khi ánh sáng chiếu vào cảm biến mạnh, đèn tắt. Ngược lại, khi ánh sáng yếu, cảm biến sẽ phát hiện và phản hồi về mạch điều khiển để bật rơ le điện từ, cấp nguồn cho đèn sáng.
GV thuyết trình quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến sánh sáng.
HS nghe và ghi nhớ.
GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành theo nhóm và lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng.
Các nhóm HS tiến hành thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng.
Trong quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các thao tác thực hành của HS
Kết luận và nhận định
GV yêu cầu các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra.
HS các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở.
4. Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển
4.1. Lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng
a. Tìm hiểu mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng
- Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng có thể điều chỉnh ngưỡng ánh sáng tác động để điều khiển bật, tắt bóng đèn sợi đốt theo cường độ ánh sáng chiếu vào cảm biến.
- Thiết bị, vật liệu trên mạch điện điều khiển có thông số định mức
+ Bóng đèn sợi đốt: điện áp 12VDC; công suất 10W.
+ Modul cảm biến ánh sáng: điện áp nguồn 12VDC
+ Adpter: điện áp VDC, dòng điện 3A
- Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển ánh sáng
Sau khi cấp điện nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường. Khi ánh sáng chiếu vào cảm biến mạnh, đèn tắt. Ngược lại, khi ánh sáng yếu, cảm biến sẽ phát hiện và phản hồi về mạch điều khiển để bật rơ le điện từ, cấp nguồn cho đèn sáng.
b.Quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng
Bước 1. Kết nối cảm biến ánh sáng vào mô đun cảm biến
Bước 2. Kết nối bóng đèn sợi đốt vào mô đun cảm biến
Bước 3. Kết nối Adpter: vào cực nguồn mô đun cảm biến
Bước 4. Cài đặt mức ngưỡng ánh sáng tác động của mô đun cảm biến
Bước 5. Kiểm tra và vận hành
Hoạt động 2.3: Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ
a.Mục tiêu: Trình bày được thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật liệu có trên mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển nhiệt độ. Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến nhiệt độ.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi. Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến nhiệt độ.
c. Sản phẩm: Hoàn thành báo cáo thực hành. Mạch điện điều khiển nhiệt độ.
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi sau
1.Mạch điện điều khiển nhiệt độ có chức năng gì?
2. Trình bày thông số định mức của các thiết bị, vật liệu trên mạch điện.
3. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển nhiệt độ. 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và thảo luận và trả lời câu hỏi trên.
Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm thảo luận để đề ra phương án thực hiện yêu cầu của GV.
Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình.
Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của GV
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
1.Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ có thể cài đặt nhiệt độ tác động điều khiển bật, tắt quạt điện theo nhiệt độ môi trường
2. Thiết bị, vật liệu trên mạch điện điều khiển có thông số định mức
- Quạt điện: điện áp 12VDC; công suất 3W.
- Modul cảm biến nhiệt độ: điện áp nguồn 12VDC
- Adpter: điện áp VDC, dòng điện 3A
3. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển nhiệt độ
Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và đặt nhiệt độ tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường. Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ tác động đã đặt, quạt điện chưa hoạt động. Khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ tác động đã đặt, cám biến phát hiện và phản hồi về mạch điện điều khiển để rơ le điện từ, cấp nguồn cho quạt điện hoạt động để làm mát cho môi trường.
GV thuyết trình quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ.
HS nghe và ghi nhớ.
GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành theo nhóm và lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ.
Các nhóm HS tiến hành thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ.
Trong quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các thao tác thực hành của HS
Kết luận và nhận định
GV yêu cầu các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra.
HS các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở.
4. Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển
4.2. Lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ
b. Tìm hiểu mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ
 - Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến nhiệt độ có thể cài đặt nhiệt độ tác động điều khiển bật, tắt quạt điện theo nhiệt độ môi trường
- Thiết bị, vật liệu trên mạch điện điều khiển có thông số định mức
+ Quạt điện: điện áp 12VDC; công suất 3W.
+ Modul cảm biến nhiệt độ: điện áp nguồn 12VDC
+ Adpter: điện áp VDC, dòng điện 3A
- Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển nhiệt độ
Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và đặt nhiệt độ tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường. Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ tác động đã đặt, quạt điện chưa hoạt động. Khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ tác động đã đặt, cám biến phát hiện và phản hồi về mạch điện điều khiển để rơ le điện từ, cấp nguồn cho quạt điện hoạt động để làm mát cho môi trường.
b.Quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ
Bước 1. Kết nối cảm biến nhiệt độ vào mô đun cảm biến
Bước 2. Kết nối quạt điện vào mô đun cảm biến
Bước 3. Kết nối Adpter: vào cực nguồn mô đun cảm biến
Bước 4. Cài đặt nhiệt độ tác động của mô đun cảm biến
Bước 5. Kiểm tra và vận hành
Hoạt động 2.4: Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm
a.Mục tiêu: Trình bày được thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật liệu có trên mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm. Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển độ ẩm. Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến độ ẩm.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi. Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến độ ẩm.
c. Sản phẩm: Hoàn thành báo cáo thực hành. Mạch điện điều khiển độ ẩm.
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi sau
1.Mạch điện điều khiển độ ẩm có chức năng gì?
2. Trình bày thông số định mức của các thiết bị, vật liệu trên mạch điện.
3. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển độ ẩm. 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và thảo luận và trả lời câu hỏi trên.
Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm thảo luận để đề ra phương án thực hiện yêu cầu của GV.
Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình.
Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của GV
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
1.Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm có thể điều chỉnh được ngưỡng độ ẩm tác động để điều khiển bật, tắt một động cơ máy bơm hoạt động theo độ ẩm môi trường.
2. Thiết bị, vật liệu trên mạch điện điều khiển có thông số định mức
- Động cơ máy bơm: điện áp 12VDC; công suất 3W.
- Modul cảm biến độ ẩm: điện áp nguồn 12VDC
- Adpter: điện áp VDC, dòng điện 3A
3. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển độ ẩm
Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường. Khi độ ẩm môi trường cao hơn mức ngưỡng đã đặt, động cơ máy bơm chưa hoạt động. Khi độ ẩm môi trường thấp hơn mức ngưỡng đã đặt, cám biến phát hiện và phản hồi về mạch điện điều khiển để rơ le điện từ, cấp nguồn cho động cơ máy bơm hoạt động bơm nước vào môi trường để tăng độ ẩm.
GV thuyết trình quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm.
HS nghe và ghi nhớ.
GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành theo nhóm và lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm.
Các nhóm HS tiến hành thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm.
Trong quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các thao tác thực hành của HS
Kết luận và nhận định
GV yêu cầu các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra.
HS các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở.
4. Thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển
4.3. Lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm
c. Tìm hiểu mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm
- Mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến độ ẩm có thể điều chỉnh được ngưỡng độ ẩm tác động để điều khiển bật, tắt một động cơ máy bơm hoạt động theo độ ẩm môi trường.
- Thiết bị, vật liệu trên mạch điện điều khiển có thông số định mức
+ Động cơ máy bơm: điện áp 12VDC; công suất 3W.
+ Modul cảm biến độ ẩm: điện áp nguồn 12VDC
+ Adpter: điện áp VDC, dòng điện 3A
- Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển độ ẩm
Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường. Khi độ ẩm môi trường cao hơn mức ngưỡng đã đặt, động cơ máy bơm chưa hoạt động. Khi độ ẩm môi trường thấp hơn mức ngưỡng đã đặt, cám biến phát hiện và phản hồi về mạch điện điều khiển để rơ le điện từ, cấp nguồn cho động cơ máy bơm hoạt động bơm nước vào môi trường để tăng độ ẩm.
b.Quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm
Bước 1. Kết nối cảm biến độ ẩm vào mô đun cảm biến
Bước 2. Kết nối động cơ máy bơm vào mô đun cảm biến
Bước 3. Kết nối Adpter: vào cực nguồn mô đun cảm biến
Bước 4. Cài đặt mức ngưỡng tác động của mô đun cảm biến
Bước 5. Kiểm tra và vận hành
Hoạt động 3: Luyện tập
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến
b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập 
c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra bài tập
Bài 1. Em hãy sắp xếp thứ tự các bước dưới đây theo đúng quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến.
a) Kết nối nguồn điện một chiều 12 V vào cực nguồn của mô đun cảm biến.
b) Kết nối cảm biến vào mô đun cảm biến.
c) Chỉnh ngưỡng tác động cho mô đun cảm biến.
d) Kiểm tra và vận hành.
e) Kết nối phụ tải vào mô đun cảm biến.
GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 3 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. 
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh. 
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
Bài 1.
b) → e) → a) → c) → d).
Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức về mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến
vào thực tiễn.
b.Nội dung: Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến
vào thực tiễn.
c. Sản phẩm: 1 bản ghi giấy A4.
d. Tổ chức thực hiện: 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà thực hiện nhiệm vụ 
Em hãy sử dụng mô đun cảm biến hồng ngoại (Hình 11.8) để lắp ráp mạch điện điều khiển bóng đèn tự động bật, tắt khi có người và không có người.
Ghi vào giấy A4. Nộp lại cho GV buổi học sau.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà..
Báo cáo, thảo luận
Cá nhân HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung cho nội dung vừa nêu.
Xin ý kiến của GV.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
- Bước 1: Kết nối cảm biến hồng ngoại vào mô đun cảm biến.
- Bước 2: Kết nối phụ tải (bóng đèn) vào mô đun cảm biến.
- Bước 3: Kết nối nguồn điện một chiều 12 V vào cực nguồn của mô đun cảm biến.
- Bước 4: Chỉnh ngưỡng tác động cho mô đun cảm biến.
- Bước 5: Kiểm tra và vận hành.
Bảng 11.2. Quy trình lắp láp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng
Các bước thực hiện
Yêu cầu kỹ thuật
Hình minh hoạt
Bước 1. Kết nối cảm biến ánh sáng vào mô đun cảm biến
Đảm bảo kết nối đúng vị trí
Bước 2. Kết nối bóng đèn sợi đốt vào mô đun cảm biến
Đmả vảo kết nối đúng vị trí tiếp điểm của rơ le điện tử và tiếp xúc tốt
Bước 3. Kết nối Adpter: vào cực nguồn mô đun cảm biến
Đảm bảo kết nối đúng cực tính(+) và cực tính(-) của nguồn tiếp xúc với mô đun cảm biến và tiếp xúc tốt
Bước 4. Cài đặt mức ngưỡng ánh sáng tác động của mô đun cảm biến
Đảm bảo mô đun cảm biến tác động theo đúng mức ngưỡng ánh sáng đã được chỉnh
Bước 5. Kiểm tra và vận hành
Mạch hoạt động đúng nguyên lý và không bị sự cố

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_8_chan_troi_sang_tao_bai_11_thuc_hanh_lap.doc