Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân - Bài 1: Những sắc màu cảm xúc

1. Kiến thức:

- Phân biệt được cảm xúc tích cực (thích, yêu, tự tin, vui vẻ, vui sướng, phấn khởi,.), cảm xúc tiêu cực (giận dữ, buồn chán, sợ hãi, tự ti, thất vọng,.);

- Nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết điều chỉnh và thể hiện được cảm xúc phù hợp trong các tình huống khác nhau

Năng lực chuyên biệt:

- phân biệt được cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực

- nhận biết được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực đối với hành vi đạo đức của bản thân và mọi người

3. Phẩm chất

 - Trách nhiệm:Thể hiện qua việc chủ động thực hiện những việc làm để làm chủ cảm xúc của bản thân.

 

docx 7 trang chantroisangtao 17/08/2022 22160
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân - Bài 1: Những sắc màu cảm xúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân - Bài 1: Những sắc màu cảm xúc

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân - Bài 1: Những sắc màu cảm xúc
ĐẠO ĐỨC – TUẦN 9
CHỦ ĐỀ: THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN
BÀI 1: NHỮNG SẮC MÀU CẢM XÚC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
Phân biệt được cảm xúc tích cực (thích, yêu, tự tin, vui vẻ, vui sướng, phấn khởi,...), cảm xúc tiêu cực (giận dữ, buồn chán, sợ hãi, tự ti, thất vọng,...);
Nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
 Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết điều chỉnh và thể hiện được cảm xúc phù hợp trong các tình huống khác nhau
Năng lực chuyên biệt:
 phân biệt được cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực
- nhận biết được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực đối với hành vi đạo đức của bản thân và mọi người
3. Phẩm chất
 - Trách nhiệm:Thể hiện qua việc chủ động thực hiện những việc làm để làm chủ cảm xúc của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
Giáo án, SGK, SGV.
Các tranh ảnh phóng to trong SGKĐạo đức2, trang 38 - 41, Bảng phụ/ phiếu phân loại Cảm xúc tích cực và Cảm xúc tiêu cực, trò chơi Bánh xe cảm xúc; bộ tranh về kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.
Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
SGK. Vở bài tập Đạo đức 2.
Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp - gợi mở, thuyết trình, đóng vai, trò chơi, ...
2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp; trong lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
* Mục tiêu: Kích hoạt vốn kiến thức, kĩ năng đã có của học sinh, tạo tâm thế, hứng thú để chuẩn bị bước vào bài học, tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, thảo luận nhóm
* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh phần Khởi động sgk trang 38, thảo luận và trả lời câu hỏi: 
+ Các bạn trong tranh cảm thấy thế nào ?
+ Yêu cầu các nhóm trình bày.
+ Gv nhận xét và chuyển ý câu hỏi 2
+H2: Cho HS kể lại một tình huống tương tự mà em đã gặp? 
+ GV nhận xét.
- GV đặt vấn đề: Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều tình huống khác nhau. Mỗi tình huống chúng ta sẽ thể hiện những cảm xúc khác nhau như vui, buồn, tức giận hay sợ hãi. Vậy để biết xem những cảm xúc đó cảm xúc nào tích cực, cảm xúc nào tiêu cực và ảnh hưởng của những cảm xúc đó đối với mình và mọi người xung quanh như thế nào trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài 9: Sắc màu cảm xúc.
2. Kiến tạo tri thức mới 
Hoạt động 1: Các bạn trong tranh đang có cảm xúc gì? Cảm xúc nào tích cực, cảm xúc nào tiêu cực? 
 * Mục tiêu: nêu được tên các loại cảm xúc khác nhau.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, thảo luận nhóm
* Cách tiến hành:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS quan sát tranh sgk trang 38 và trả lời câu hỏi:
+ H: Gương mặt của các bạn trong tranh đang có thể hiện cảm xúc gì?
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Gv nhận xét.
GV cho HS nêu thêm một số cảm xúc khác mà các em biết.
- GV đánh giá, nhận xét và đưa ra kết luận:
 GV tổng kết các loại cảm xúc khác nhau và chia các cảm xúc này thành hai nhóm là cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. 
- GV cho lớp hoạt động theo nhóm 4, yêu cầu các nhóm xếp các loại cảm xúc vừa được nhận diện thành hai nhóm "Cảm xúc tích cực", "Cảm xúc tiêu cực" và điền vào phiếu sau
Cảm xúc tích cực
Cảm xúc tiêu cực
...........................................
..............................................
GV gọi đại diện 2-3 nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, góp ý (nếu có).
GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
Hoạt động 2:Cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng như thế nào tới em và những người xung quanh.
 * Mục tiêu: HS nêu được cảm nhận khi mọi người xung quanh có những cảm xúc khác nhau và nhận diện được cảm xúc của mọi người khi mình có cảm xúc nào đó.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi
* Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 4 đội, cử 1 quản trò.
- GV tổ chức trò chơi : Bánh xe cảm xúc.
- Gv phổ biến luật chới, cách chơi: 
Lượt 1
+ Quản trò quay bánh xe. Mũi tên dừng lại ở khuôn mặt cảm xúc nào thì lần lượt các HS trong mỗi nhóm sẽ chia sẻ với bạn trong nhóm cảm nhận của mình khi thấy người khác có cảm xúc tương ứng với khuôn mặt cảm xúc ở chỗ mũi tên trên bánh xe.
+ Quản trò có thể cho các nhóm chơi 2-3 vòng quay bánh xe.
+ GV gọi 1 - 2 nhóm lên chơi trước lớp. 
GV hỏi: Vì sao em có cảm xúc như vậy? 
Lượt 2:
+ Quản trò quay bánh xe. Mũi tên dừng lại ở khuôn mặt cảm xúc nào thì lẩn lượt các HS trong mỗi nhóm sẽ chia sẻ với bạn trong nhóm cảm nhận của mọi người xung quanh khi mình có cảm xúc tương ứng với khuôn mặt cảm xúc ở chỗ mũi tên trên bánh xe.
+ Quản trò có thể cho các nhóm chơi 2-3 vòng quay bánh xe.
+ GV gọi 1 - 2 nhóm lên chơi trước lớp và chia sẻ với cả lớp.
GV nhận xét, tổng kết trò chơi. 
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Vì sao em cần thể hiện cảm xúc phù hợp với những tình huống cụ thể?
GV gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
GV tổng kết hoạt động.
4: Luyện tập
Hoạt động 1 : Nêu cảm xúc của các bạn trong tranh.
* Mục tiêu: HS nhận diện và gọi tên được một Số cảm xúc trong các hoàn cảnh cụ thể.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận, trao đổi, đàm thoại.
* Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm đôi, quan sát tranh 1,2,3 trong SGK Đạo đức2, trang 40 và gọi tên cảm xúc theo gợi ý:
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Em hãy gọi tên các cảm xúc được các bạn thể hiện trong tranh.
GV gọi 1 - 2 HS nêu tên cảm xúc trong mỗi tranh và gọi các HS khác góp ý, bổ sung (nếu có). 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2: Nhận xét về ảnh hưởng của những cảm xúc đó với những người xung quanh.
* Mục tiêu: HS nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực với những người xung quanh.
 * Phương pháp : Đàm thoại
* Cách tiến hành:
+ Em tán thành với cách thể hiện cảm xúc của bạn nào trong mỗi tranh trên? vì sao?
Hằng ngày em hay thể hiện cảm xúc nào ? Cảm xúc đó ảnh hưởng gì tới những em và những người xung quanh em ?
Trong cuộc sống mình nên thể hiện cảm xúc tiêu cực hay cảm xúc tích cực ? Vì sao?
GV nhận xét câu trả lời của HS.
Liên hệ GDHS: Cách thể hiện cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến chính bản thân mình và những người xung quanh vì vậy trong cuộc sống ta cần biết điều chỉnh cảm xúc một cách phù hợp. Nên giữ cảm xúc tiêu cực trong mọi tình huống để giữ gìn sức khỏe và cuộc sống tươi đẹp hơn.
Hoạt động 3: sắm vai thể hiện cảm xúc trong tình huống sau.
* Mục tiêu: HS xử lí được tình huống liên quan đến việc thể hiện cảm xúc.
* Phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề.
* Cách tiến hành:
GV chia lớp thành các nhóm đôi.
GV nêu tình huống, yêu cầu các nhóm quan sát tình huống, thảo luận và đưa ra cách thể hiện cảm xúc ở mỗi tình huống.
GV gọi 2-3 nhóm nêu hoặc sắm vai cách xử lí tình huống.
GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
5. Vận dụng
Hoạt động 1: Nói hoặc viết lời yêu thương với người thản.
Hoạt động 2: Nói hoặc viết lời động viên khi bạn bè, người thân có chuyện buồn hoặc thất vọng.
* Mục tiêu: Cả 2 hoạt động đều nhằm giúp HS nói hoặc viết được lời thể hiện cảm xúc yêu thương với người thân hoặc động viên bạn bè, người thân khi họ có chuyện buồn/ thất vọng.
* Phương pháp: Đàm thoại, rèn luyện
* Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, mỗi HS chuẩn bị một mảnh giấy nhỏ, HS có thể trang trí theo ý thích và viết lời yêu thương/động viên theo gợi ý:
+ Em sẽ viết cho ai?
+ Người mà em sẽ viết cho đang gặp chuyện vui hay buồn?
+ Em sẽ viết lời yêu thương hoặc động viên người đó như thế nào?
GV gọi 4 - 5 HS chia sẻ trước lớp về nội dung HS đã viết trên giấy. GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
 Hoạt động 3: Tham gia các hoạt động để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực (nghe nhạc, chơi thể thao,...)
* Mục tiêu: Giúp HS nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.
* Phương pháp: Rèn luyện
* Cách tiến hành:
GV khuyến khích HS đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục thể thao; gợi ý, hướng dẫn HS đăng ký tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích như đàn, hát, vẽ, bơi lội, câu lông, bóng bàn, bóng đá,... trong trường, giúp HS nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực
6. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về xem lại bài và chuẩn bị cho tiết học sau bài Kiềm chế cảm xúc tiêu cực
-HS thảo luận nhóm 2, quan sát bức tranh phần Khởi động SGK trang 38 và trả lời câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm trình bày.
+ Tranh 1: Bạn nhỏ đang sợ hãi khi thấy con chó hung dữ sủa.
+ Tranh 2: Bạn nhỏ đang vui mừng, hạnh phúc vì nhận được cúp, những người xung quanh vui vẻ chúc mừng bạn nhỏ.
+ HS lắng nghe, nhận xét
+ HS kể trong nhóm 2 – một số bạn kể về tình huống tương tự mình đã gặp
+ lắng nghe – nhận xét
- Hs lắng nghe.
1 HS đọc yêu cầu
-Hs quan sát tranh sgk trang 38 thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả:
+ Tranh 1: Bạn nam có vẻ mặt đang buồn vì bị ốm.
+ Tranh 2: Bạn nữ đang tức giận, cau có với em trai.
+ Tranh 3: Bạn nữ đang vui mừng vì được nhận quà sinh nhật từ hai bạn khác.
+ Tranh 4: Bạn nam đang hụt hẫng, nuối tiếc vì đá bóng hụt khung thành.
+ Tranh 5: Một bạn nữ đang vui mừng vì niềm vui bất ngờ khi tranh của bạn đạt giải ba.
- Nhận xét, bổ sung.
 - HS lần lượt nêu: 
-Hs lắng nghe.
Thảo luận nhóm 4, ghi kết quả vào phiếu
-2 nhóm báo cáo kết quả thảo luận
Cảm xúc tích cực
Cảm xúc tiêu cực
Tranh 3
Tranh 1,2,4
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-HS lắng nghe.
-HS trả lời
-2 nhóm chơi trước lớp
- HS thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm lần lượt trả lời
Thể hiện cảm xúc phù hợp với những tình huống cụ thể sẽ giúp mình điều chỉnh hành vi một cách đúng đắn.
-HS thảo luận nhóm 2
- Các nhóm trình bày:
Tranh 1: Bức tranh tả cảnh Na thấy con sâu/giun, vẻ mặt của Na rất sợ hãi. Bin nhìn thấy vậy, cười hả hê và trêu Na: "Hê hê! Sợ rồi kìa!". Tin thì động viên/trấn an Na và nói: "Cậu đừng sợ! Tớ sẽ vứt nó vào sọt rác."
+ Na sợ hãi, Bin thích thú vì trêu đùa Na, còn Tin bình tĩnh động viên Na.
Tranh 2: Bức tranh tả cảnhTin đang được nhận quà/phần thưởng từ cô giáo. Cốm vui vẻ chúc mừng Tin, Bin thì tức giận/hậm hực vì Tin được nhận quà.
+ Bin tức giận/hậm hực với Tin là không nên, nếu Tin biết Bin thể hiện cảm xúc/thái độ như vậy, Tin sẽ rất buồn. Cốm vui mừng với Tin sẽ giúp Tin cảm thấy hạnh phúc hơn.
Tranh 3: Bức tranh tả cảnh Na đang vui vẻ xin tham gia chơi cùng các bạn, còn Cốm lo lắng, băn khoăn không biết các bạn có cho mình chơi cùng không.
+ Na thể hiện cảm xúc vui vẻ, thân thiện; Cốm thể hiện cảm xúc lo lắng, băn khoăn.
+ Em tán thành với thái độ của bạn Tin vì bạn đã bình tĩnh giúp bạn Na vượt qua nỗi sơ hãi.
+ Em tán thành với bạn Cốm vì thái độ của bạn Cóm giúp Tin cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
+ Em tán thành với cách thể hiện cảm xúc của Na vì như vậy sẽ giúp ta gần gũi hòa đồng với các bạn, tạo không khí vui vẻ.
HS trả lời
-Cảm xúc tích cực vì nó làm cho ta cảm thấy tự tin, vui vẻ và hạnh phúc.
HS thảo luận nhóm 2
Các nhóm trình bày
Các nhóm khác nhận xét bổ sung
HS nói theo nhóm 2 hoặc viết vào giấy sau đó chia sẻ với bạn
HS trình bày, lớp lắng nghe và nhận xét.
HS lắng nghe.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_mon_dao_duc_2_sach_chan_troi_sang_tao_chu_d.docx