Giáo án Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo) - Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt

I. Mục tiêu

1. Năng lực

1.1. Năng lực khoa học tự nhiên:

-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.

1.2. Năng lực chung:

- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đểu được tham gia và trình bày ý kiến.

2. Phẩm chất:

- Trung thực trong quá trình thực hành, báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá vể quá trình hô hấp tế bào.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:

Dụng cụ: Bình thuỷ tinh 500 ml, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia độ, hộp nhựa/ thùng xốp, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc, bình đựng nước cất, ống nghiệm, ấm đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun.

Hoá chất: Nước vôi trong, nước cất.

Mẫu vật: 400 g hạt/1 nhóm (hạt thóc, hạt đỗ xanh, hạt ngô, ), mùn cưa hoặc xơ dừa

- Phiếu học tập.

- Video

 

docx 5 trang Thu Lụa 30/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo) - Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo) - Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt

Giáo án Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo) - Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
BÀI 26: THỰC HÀNH VỀ HÔ HẤP TẾ BÀO Ở THỰC VẬT THÔNG QUA SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT ( STEM KỸ THUẬT)
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Mục tiêu
1. Năng lực
1.1. Năng lực khoa học tự nhiên: 
-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
1.2. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đểu được tham gia và trình bày ý kiến.
2. Phẩm chất: 
- Trung thực trong quá trình thực hành, báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá vể quá trình hô hấp tế bào.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
Dụng cụ: Bình thuỷ tinh 500 ml, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia độ, hộp nhựa/ thùng xốp, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc, bình đựng nước cất, ống nghiệm, ấm đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun.
Hoá chất: Nước vôi trong, nước cất.
Mẫu vật: 400 g hạt/1 nhóm (hạt thóc, hạt đỗ xanh, hạt ngô, ), mùn cưa hoặc xơ dừa 
- Phiếu học tập. 
- Video 
https://www.youtube.com/watch?v=gitnWHqGCbE
https://www.youtube.com/watch?v=82YRZ5c499g
2. Học sinh: Bài cũ ở nhà. Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
Mục tiêu: Hs xác định được nhiệm vụ học tập chứa đựng vấn đề
Nội dung: HS thấy được nội dung học tập chứa đựng vấn đề cần chứng minh trong quá trình hô hấp tế bào có tạo ra nhiệt lượng. Lấy oxigen và tạo ra khí cacbon đioxide.
Sản phẩm: Trong quá trình hô hấp tế bào có tạo ra nhiệt lượng. Lấy oxygen và tạo ra khí cacbon đioxide.
Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
? Hô hấp tế bào là gì?
? Làm thế nào phát hiện hạt đang nảy mầm có hô hấp?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận nhóm, thống nhất đáp án 
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Học sinh nhận xét, bổ sung. Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt nội dung 
KL: Trong quá trình hô hấp tế bào có tạo ra nhiệt lượng. Lấy oxygen và tạo ra khí cacbon đioxide.
à GV: Ở bài học này chúng ta phải tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
GV: Tiêu chí đánh giá sản phẩm như sau:
Tiêu chí
Điểm
Nội dung bản thiết kế được thí nghiệm
Chuẩn bị
Cách tiến hành
Dự đoán kết quả
4
Tiến hành được thí nghiệm
2
Kết quả thí nghiệm
1
Kĩ năng thuyết trình
Trình bày thuyết phục.
Trả lời được câu hỏi phản biện
Tham gia đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi phản biện có chất lượng cho nhóm báo cáo.
2
Kĩ năng làm việc nhóm
Kế hoạch có tiến trình và phân công nhiệm vụ rõ ràng và hợp lí. 
Mỗi thành viên tham gia đóng góp ý tưởng, hợp tác hiệu quả để hoàn thành dự án.
1
Tổng điểm
10
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức và đề xuất giải pháp thiết kế
Mục tiêu: Đề xuất được các phương án thiết kế thí nghiệm
Nội dung: Đề xuất các phương án thiết kế thí nghiệm
Sản phẩm: Các phương án thiết kế thí nghiệm
Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi và lên ý tưởng thiết kế thí nghiệm theo nhóm
Để biết có nhiệt lượng tỏa ra ta cần sử dụng dụng cụ gì?
Làm thế nào để biết trong quá trình hô hấp cây đã lấy khí oxygen và thải ra cacbon dioxide?
Lên ý tưởng thiết kế thí nghiệm theo phiếu học tập sau:
Tên thí nghiệm
Chuẩn bị 
Các bước tiến hành
Dự đoán kết quả
TN 1: Chứng minh nhiệt lượng được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào.
TN 2: Chứng minh hô hấp tế bào hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận nhóm để lên ý tưởng thiết kế thí nghiệm thống nhất phương án và ghi lại kết quả vào bảng.
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS đại diện các nhóm trình bày
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm
Tổng kết: GV đánh giá, nhận xét, khen kịp thời
 phương án
 Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp
Mục tiêu: Lựa chọn được phương án thiết kế thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm
Nội dung: Lựa chọn phương án thiết kế thí nghiệm có khả năng thực thi và hoàn thiện nhất
Sản phẩm: Bản thiết kế thí nghiệm có khả năng thực thi và hoàn thiện nhất.
Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu các nhóm phân tích các phương án thí nghiệm, chọn ra phương án tốt nhất
*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Sản phẩm: HS báo cáo các phương án thiết kế thí nghiệm, các nhóm đặt câu hỏi phân tích các phương án 
*Báo cáo kết quả và thảo luận: GV yêu cầu các nhóm lần lượt lựa chọn các phương án thực hiện quy trình thí nghiệm
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV trao đổi, hỗ trợ cách tiến hành thí nghiệm như 2 video sau:
https://www.youtube.com/watch?v=gitnWHqGCbE
https://www.youtube.com/watch?v=82YRZ5c499g
Hoạt động 4: Chế tạo sản phẩm, thử nghiệm
Mục tiêu: Chế tạo sản phẩm theo phương án thiết kế đã lựa chọn, thử nghiệm và đánh giá trong quá trình thí ngiệm
Nội dung: Trình bày và thảo luận về sản phẩm đã chế tạo, điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế ban đầu
Sản phẩm: Kết quả biết cách tiến hành thí nghiệm
Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phát cho mỗi nhóm HS:100 g hạt giống đã ngâm trong cốc nước ấm khoảng 12 giờ. 100 g hạt giống đã luộc chín. Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: Tiến hành làm TN theo nhóm, ghi kết quả thí nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS đại diện nhóm trình bày
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Giáo viên nhận xét hoạt động của các nhóm 
Hoạt động 5: Chia sẻ, báo cáo
Mục tiêu: Trình bày và thảo luận về sản phẩm đã chế tạo, điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế ban đầu
Nội dung: Thuyết trình về cách tiến hành thí nghiệm
Tự nhận xét về sản phẩm của nhóm.
Nêu khó khăn, kinh nghiệm hoặc chia sẻ quá trình làm (nếu có)
Thực hiện nhiệm vụ: HS thuyết trình và trả lời câu hỏi thảo luận. 
Sản phẩm: Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu các nhóm trình bày quy trình thí nghiệm của nhóm mình, Tự nhận xét về sản phẩm của nhóm, Nêu khó khăn, kinh nghiệm hoặc chia sẻ quá trình làm, các nhóm khác nhận xét, đóng góp ý kiến cho nhóm bạn
*Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm trình bày theo yêu cầu của gv
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS trình bày, đưa ra quan điểm và rút ra kết luận
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Giáo viên nhận xét, đánh giá theo các tiêu chí trên. 
-----------------------------------------------------------------
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
GIÁO VIÊN

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_7_chan_troi_sang_tao_bai_26_thuc_h.docx