Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Đánh giá cuối học kì 2 (Tiết 1+2)

I. MỤC TIÊU

 Đọc đúng đoạn/ bài Người thiế́u niên anh hùng; tốc độ đọc 60 – 70 chữ/ 1 phút.

 Đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài Một chuyế́n đi.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 Một số tờ thăm ghi các đoạn dùng kiểm tra đọc thành tiếng.

 Tranh ảnh về Trần Quốc Toản, các con vật trong bài Một chuyến đi (nếu có)

 Thẻ từ bài 1 (câu a), thẻ từ cá nhân

 

docx 6 trang chantroisangtao 18/08/2022 20861
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Đánh giá cuối học kì 2 (Tiết 1+2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Đánh giá cuối học kì 2 (Tiết 1+2)

Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Đánh giá cuối học kì 2 (Tiết 1+2)
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 1 và 2
MỤC TIÊU
 Đọc đúng đoạn/ bài Người thiế́u niên anh hùng; tốc độ đọc 60 – 70 chữ/ 1 phút.
 Đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài Một chuyế́n đi.
PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Một số tờ thăm ghi các đoạn dùng kiểm tra đọc thành tiếng.
 Tranh ảnh về Trần Quốc Toản, các con vật trong bài Một chuyến đi (nếu có)
 Thẻ từ bài 1 (câu a), thẻ từ cá nhân
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỌC SINH
1’
KHỞI ĐỘNG
GV giới thiệu nội dung bài học trong tiết học này.
HS lắng nghe 
KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP
30’
Đọc thành tiếng
GV cho HS xem tranh ảnh về vị anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản và giới thiệu ngắn gọn về tiểu sử của ông.
GV hướng dẫn cách thực hiện nội dung kiểm tra đọc thành tiếng bài Người thiế́u niên anh hùng
Hướng dẫn HS chia đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến Xin Bệ hạ cho đánh.
Đoạn 2:Từ Vua truyền cho đến bóp chặt quả cam.
Đoạn 3: Còn lại
HS quan sát và lắng nghe.
GV giải thích một vài từ khó: giặc Nguyên, yết kiến, thuyền rồng, khanh
HS nêu cách hiểu của mình
GV mời HS bắt thăm và đọc đoạn.
GV yêu cầu HS lắng nghe và nhận xét phần đọc của bạn
HS đọc đoạn mình đã bắt thăm.
HS lắng nghe và nhận xét phần đọc của bạn
GV nhận xét, khen những HS đọc tốt.
35’
Đọc hiểu
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
GV hướng dẫn cách thực hiện nội dung kiểm tra đọc hiểu bài Một chuyế́n đi.
GV đọc bài Một chuyến đi 
GV giải nghĩa các từ: Tôi, Trũi, rời rợi, ngoạn mục, bái phục, cho HS xem tranh các con vật được nhắc đến trong bài
GV tổ chức cho HS đọc thầm lại bài
HS lắng nghe
HS lắng nghe, quan sát
HS đọc thầm
GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 1
2 HS đọc to yêu cầu
Câu a: 
GV yêu cầu HS đọc câu hỏi a và các cụm từ ở 2 cột
HS đọc to yêu cầu
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân
Sửa bài: GV tổ chức cho HS thi đua 2 đội tiếp sức lựa chọn cụm từ phù hợp
HS thực hiện
HS tham gia nhận xét sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn
GV nhận xét, chốt 
Câu b:
Mời 2 HS đọc yêu cầu
HS đọc
Tổ chức cho HS thực hiện cá nhân và trình bày trước lớp
GV nhận xét, chốt 
Câu c: 
Mời 2 HS đọc yêu cầu
Tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm 4 và trình bày trước lớp
GV nhận xét, chốt 
Câu d: 
Mời 2 HS đọc yêu cầu
Tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm đôi và cùng nói cho nhau nghe. Sau đó, tổ chức cho HS nói trước lớp
GV nhận xét, chốt 
 Trả lời câu hỏi ngắn
Bài 2
Mời 2 HS đọc yêu cầu
Tổ chức cho HS thực hiện cá nhân và trình bày trước lớp
GV nhận xét, chốt bộ phận câu trả lời cho cụm từ Ở đâu?, Khi nào?
Bài 3
Mời 2 HS đọc yêu cầu
GV phát cho HS thẻ từ cá nhân và cho HS ghi cảm nhận
Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
GV nhận xét, chốt
HS lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, nhận xét bài làm của mình
HS lắng nghe, nhận xét câu trả lời của nhóm bạn, nhận xét bài làm của nhóm mình
HS lắng nghe, nhận xét 
HS lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, nhận xét bài làm của mình
HS thực hành, lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, nhận xét bài làm của mình
4’
ĐÁNH GIÁ TIẾT HỌC
Yêu cầu HS tự đánh giá tiết học.
HS đánh giá tiết học.
GV nhận xét, khích lệ, khuyến khích HS luyện đọc lại ở nhà
NHẬN XÉT – BỔ SUNG
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 3 và 4
MỤC TIÊU
	Nghe – viết được đoạn văn với tốc độ khoảng 50 – 55 chữ/ 15 phút; viết hoa đúng các chữ đầu câu; viết đúng được một số trường hợp chính tả d/gi thường gặp; viết đúng một số tiếng dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ.
	Đặt được câu phân biệt cặp từ dàn – giàn.
	Điền đúng dấu chấm câu (dấu chấm, chấm than); viết hoa đúng các chữ đầu câu.
	Viết được 4 – 5 câu thuật lại việc làm góp phần giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp mà em đã tham gia dựa vào gợi ý.
	Nghe và trả lời được các câu hỏi về nội dung truyện Kiế́n và ve; nói được điều học được từ câu chuyện.
PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bảng phụ ghi đoạn viết chính tả
Thẻ từ ghi sẵn các từ ngữ ở BT3 để tổ chức cho HS chơi trò chơi.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỌC SINH
1’
KHỞI ĐỘNG
Yêu cầu HS nhắc lại chủ điểm đang học.
HS nhắc lại.
Giới thiệu nội dung trong tiết học
HS chia sẻ.
KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP
25’
Viết
1.1 Nghe viết
GV treo bảng phụ nội dung đoạn viết
HS quan sát và đọc thầm
GV mời 2 HS đọc lại nội dung
GV nêu câu hỏi: Khi hai bạn lên đường, cảnh vật thế nào?
GV lưu ý các từ khó và cho HS viết từ khó vào bảng con: Trũi, rời rợi, hiu hiu, tuyệt vời
HS viết bảng.
5’
GV đọc cụm từ cho HS viết
GV tổ chức cho HS sửa bài.
GV nhận xét một số bài viết.
 1.2 Đặt câu phân biệt cặp từ
HS viết vào vở
HS đổi bài viết cho bạn bên cạnh, giúp bạn soát lỗi.
Mời 2 HS đọc yêu cầu
Tổ chức cho HS thực hiện cá nhân và trình bày trước lớp
GV nhận xét, chốt
 1.3 Điền dấu câu
HS đọc yêu cầu
HS thực hiện, lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, nhận xét bài làm của mình
Mời 2 HS đọc yêu cầu và câu 
2 HS đọc.
5’
Tổ chức cho HS thực hiện cá nhân và trình bày trước lớp
GV nhận xét, chốt cách sử dụng các dấu câu, cách đọc và và viết hoa chữ đầu câu (Bạn, Còn).
HS thực hiện, lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, nhận xét bài làm của mình
HS lắng nghe
HS đọc lại đoạn văn đã điền dấu các dấu chấm câu (dấu chấm, dấu chấm than) 
15’
1.3 Thuật việc được tham gia
 15’
Mời 2 HS đọc yêu cầu và câu hỏi gợi ý
Gv hướng dẫn HS thực hiện từng câu
GV tổ chức cho HS hoàn thành bài và đọc bài làm trước lớp
GV nhận xét, chốt
Nghe – nói
2.1 Nghe – hiểu: Kiến và ve
2 HS đọc.
HS viết vào nháp
HS lắng nghe, nhận xét bài làm của bạn, tự bổ sung hoàn chỉnh bài làm của mình
GV đọc truyện Kiế́n và ve lần 1.
HS lắng nghe
GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài 1
GV đọc truyện Kiế́n và ve lần 2
HS đọc lại yêu cầu
HS lắng nghe
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân vào sách
GV tổ chức cho HS trình bày bài làm trước lớp
HS viết vào sách
HS lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, nhận xét bài làm của mình.
 2.2 Nói về điều em học được từ câu chuyện
Mời 2 HS đọc yêu cầu và câu hỏi
GV tổ chức cho HS nói theo nhóm 2 và trình bày trước lớp
HS thực hiện, lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn, tự nhận xét, bổ sung câu trả lời của mình
4’
ĐÁNH GIÁ TIẾT HỌC
Yêu cầu HS tự đánh giá tiết học.
HS đánh giá
GV nhận xét, khen thưởng những HS đã học tốt 
NHẬN XÉT – BỔ SUNG

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_mon_tieng_viet_lop_2_chan_troi_sang_tao_dan.docx