Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 35, Tiết 4: Bài ôn tập 2

I. MỤC TIÊU

1. Yêu cầu cần đạt:

Giúp HS:

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc:

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng:

+ Chia sẻ được nội dung bài đọc.

+ Bước đầu nhận biết được sự hạnh phúc.

 3. Phẩm chất

 Bồi dưỡng tình yêu với môi trường, với loài vật.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

GV: Bảng phụ. Tranh ảnh

HS: SGK

 

docx 3 trang chantroisangtao 18/08/2022 12020
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 35, Tiết 4: Bài ôn tập 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 35, Tiết 4: Bài ôn tập 2

Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Tuần 35, Tiết 4: Bài ôn tập 2
BÀI ÔN TẬP 2 - TUẦN 35
(Tiết 4)
MỤC TIÊU
1. Yêu cầu cần đạt:
Giúp HS:
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc:
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Năng lực riêng: 
+ Chia sẻ được nội dung bài đọc.
+ Bước đầu nhận biết được sự hạnh phúc.
	3. Phẩm chất
	Bồi dưỡng tình yêu với môi trường, với loài vật.
PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
GV: Bảng phụ. Tranh ảnh
HS: SGK
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỌC SINH
5’
A.KHỞI ĐỘNG
Cho HS chơi trò chơi Mưa rơi
Yêu cầu HS cùng chơi theo hiệu lệnh của GV
HS cùng chơi
10’
KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP
1.Luyện đọc thành tiếng
- Yêu cầu quan sát tranh: Em thấy có những con vật nào trong bức tranh?
- Các con vật đang làm gì?
- Từ đó giới thiệu tên bài đọc: 
HS lắng nghe và nhắc lại tên bài đọc
- Cho HS đọc bài trước lớp
- Đọc nối tiếp theo đoạn trong nhóm
Đọc cả bài trong nhóm đôi.
- Giải nghĩa từ khó:Say sưa, lưu luyến, yên tĩnh 
HS đọc cá nhân
HS giải nghĩa
25
Luyện đọc- hiểu
Cho HS đọc thầm và hòi: Tùy theo câu hòi có thể cho thảo luận theo cặp, theo nhóm để trả lời.
-Trên sân khấu, hoạt động nào diễn ra?
-Dưới sân khấu, hoạt động của các con vật diễn ra như thế nào?
-Cho HS thảo luận nhóm : Vì sao muôn loài lưu luyến ra về khi tiệc tan? Theo em vì sao khu rừng có tên là khu rừng hạnh phúc?
HS đọc thầm và TLCH
HS thảo luận nhóm
5’
C.VẬN DỤNG
Yêu cầu HS thi đọc lại bài theo đoạn
Hs thi đọc
Mời HS nhận xét
HS chia sẻ.
GV khen ngợi, khích lệ HS.
5’
D.ĐÁNH GIÁ TIẾT HỌC
Yêu cầu HS tự đánh giá tiết học.
HS đánh giá
GV nhận xét, khen thưởng những HS đã học tốt 
NHẬN XÉT – BỔ SUNG

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_mon_tieng_viet_lop_2_chan_troi_sang_tao_tua.docx