Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nlc:

- Thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.

- Nêu được tác hại khi thao tác nhần, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

 

docx 7 trang Thu Lụa 29/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp
(2 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nlc:
Thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
Nêu được tác hại khi thao tác nhần, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV đặt vấn đề: HS quan sát hình 1, 2. 
+ Hãy nêu điểm giống, khác nhau của Hình 1, 2
+ Theo em, bạn Ngọc đã thực hiện thao tác nào?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt dắt vào bài.
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ trả lời về các thao tác đã học ở lớp 3: tạo thư mục, xóa thư mục
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá (30 phút):
2.1. Các thao tác cơ bản với thư mục và tệp:
a) Mục tiêu: 
- Biết thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
c) Sản phẩm học tập: HS nêu và thực hành được các bước sao chép, di chuyển thư mục.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Sao chép thư mục
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 3 về các bước sao chép thư mục Tin hoc trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru
+ Để sao chép thư mục Tin hoc trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru em cần thực hiện những bước nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV mở rộng, hỏi:
+ Nút lệnh Copy, Paste có thể được thay thế bằng cách gõ tổ hợp phím tương ứng nào?
+ Thế nào là thư mục nguồn, thư mục đích? Kết quả
Sau khi thực hiện sao chép thư mục là gì?
+ Muốn chọn nhiều thư mục để sao chép thì làm thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
b) Di chuyển thư mục
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 4 về các bước di chuyển thư mục Truyen trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru
+ Để di chuyển thư mục Truyen trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru em cần thực hiện những bước nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV mở rộng, hỏi:
+ Nút lệnh Cut, Paste có thể được thay thế bằng cách gõ tổ hợp phím tương ứng nào?
+ Kết quả sau khi thực hiện di chuyển thư mục là gì?
+ Muốn chọn nhiều thư mục để di chuyển thì làm thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
c) Đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa tệp
GV đặt câu hỏi 1, 2 SGK trang 22:
+ Bài 1. Lựa chọn một số thao tác và sắp xếp thứ tự đúng để thực hiện đổi tên tệp, xóa tệp
(Đổi tên tệp: AàBàCàDàE; Xóa tệp: AàBàCàG)
+ Bài 2. . Lựa chọn một số thao tác và sắp xếp thứ tự đúng để thực hiện sao chép, di chuyển tệp
(sao chép tệp: GàAàBàDàHàC; di chuyển tệp: GàAàBàEàHàC)
GV nhận xét, tuyên dương, kết luận
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thực hiện sao chép thư mục trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS lắng nghe
Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thực hiện sao chép thư mục trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thực hiện đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển tệp trên máy chủ.
HS nhận xét.
HS đọc ghi nhớ
2.2. Tác hại khi thực hiện thao tác nhầm với thư mục, tệp
a) Mục tiêu: 
- Nêu được tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS: tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin ở SGK trang 23 và trả lời câu hỏi: 
+ Khi thực hiện thao tác với thư mục và tệp, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến tác hại như thế nào?
+ Nêu những hậu quả có thể xảy ra khi thực hiện sao chép, di chuyển, đổi tên thư mục, tệp một cách tùy tiện.
+ Tại sao cần cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp?
-GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi : Nên hay không nên thực hiện xóa, đổi tên, di chuyển thư mục RapidTyping và tệp RapidTyping.exe? ( không nên vì đó là thư mục, tệp được tạo ra để cài chương trình luyện gõ, nếu xóa phần mềm này sẽ không chạy)
- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe, đọc thông tin và quan sát thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
HS nhận xét
HS lắng nghe
HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: (10 phút)
3.1 Bài tập:
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về các thao tác: đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 24
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 24
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
+ Bài tập 1. HS làm việc nhóm đôi: nêu sự khác nhau về kết quả khi thực hiện sao chép và di chuyển thư mục, tệp.
+Bài tập 2. HS làm việc nhóm đôi, bảng 1 ghép mỗi thao tác ở cột bên trái với một nút lệnh cần sử dụng ở cột bên phải
+ Bài tập 3. HS làm việc cá nhân: Theo em, tại sao cần cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục và tệp?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (20 phút)
a) Mục tiêu: Thực hành các thao tác: đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành các thao tác: đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu 1, 24 SGK trang 24
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức các thao tác: đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
b) Nội dung hoạt động: HS vận dụng các kiến thức đã học về các thao tác: đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục, tệp vào tình huống thực tế
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: Em có thẻ nhớ USB. Em cần mang bài trình chiếu đã làm trên máy tính ở nhà đến lớp để trình bày với các bạn. Em sẽ làm như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận.
- HS nhận nhiệm vụ, suy nghĩ trả lời
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_c_to_ch.docx