Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nld:

- Chèn được hình ảnh vào văn bản.

- Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác chọn, xóa, sao chép, di chuyển phần văn bản.

- Thực hiện được mở tệp có sẵn, đặt tên tệp và lưu tệp với tên khác.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

b) Cách thức thực hiện:

 

docx 7 trang Thu Lụa 29/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản
(3 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nld:
Chèn được hình ảnh vào văn bản.
Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác chọn, xóa, sao chép, di chuyển phần văn bản.
Thực hiện được mở tệp có sẵn, đặt tên tệp và lưu tệp với tên khác.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV yêu cầu HS đọc nội dung tình huống trong SGK, nêu ý kiến cá nhân:
+ Văn bản có gì khác so với bài trước em đã học?
+ Em có biết làm thế nào để đưa được hình ảnh vào văn bản như Hình 1?
- GV nhận xét, dẫn dắt dắt vào phần Khám phá
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ và trả lời
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá:
2.1. Chèn, thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh (15 phút):
a) Mục tiêu: 
- Chèn hình vào văn bản
- Thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh, thay đổi cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS nhận biết cách chèn hình vào văn bản; thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh, cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về cách chèn hình, thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Chèn hình vào văn bản
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 2 trong SGK trang 34 và trả lời câu hỏi:
+ Để chèn hình vào văn bản, em thực hiện như thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS thực hiện chèn hình vào văn bản trên máy chủ
- GV hỏi: Mục đích của việc chèn hình ảnh vào văn bản là gì?
– GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi: Để hình ảnh ở vị trí mong muốn ta làm như thế nào? ( để chuyển ý)
b) Thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 3 trong SGK trang 35 và trả lời câu hỏi:
+ Hãy nêu các bước thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh trên trang trình chiếu. (gợi ý gần giống thay đổi kích, di chuyển hình ảnh trong bài trình chiếu đã học ở lớp 3)
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS thực hành: thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh trên máy chủ.
- GV nêu yêu cầu 1, 2 trong SGK trang 35, 36:
1.Ở Hình 2, vì sao khi chèn hình vào xuất hiện ở vị trí dòng thứ ba của văn bản. (do con trỏ đã đặt con trỏ soạn thảo ở cuối dòng thứ ba)
2. Sắp xếp theo thứ tự đúng để thay đổi kích thước: B, E, C, di chuyển hình ảnh lần lượt là: B, A, D
-Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS đại diện thực hiện chèn hình vào văn bản
- HS nhận xét
- HS trả lời
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
-HS thực hành minh họa: thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh trên văn bản.
- HS thảo luận nhóm
- Nhóm đại diện trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
2.2. Chọn, sao chép, di chuyển, xóa phần văn bản:
a) Mục tiêu: 
- HS biết các bước thực hiện chọn, sao chép, di chuyển, xóa một phần văn bản và biết tình huống cần sử dụng công cụ sao chép, di chuyển, xóa văn bản trong soạn thảo văn bản trên máy tính.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu các bước thực hiện chọn, sao chép, di chuyển, xóa một phần văn bản và biết tình huống cần sử dụng công cụ sao chép, di chuyển, xóa văn bản trong soạn thảo văn bản trên máy tính.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về các bước thực hiện chọn, sao chép, di chuyển, xóa một phần văn bản 
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Chọn phần văn bản (5 phút)
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 5 trong SGK trang 36 và tìm hiểu cách chọn một phần văn bản
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi: Đối với phần văn bản có nội dung trùng lặp em sẽ thực hiện như thế nào?
b) Sao chép phần văn bản (10 phút)
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 6 trong SGK trang 37 và tìm hiểu cách sao chép phần văn bản.
+ Để sao chép một phần văn bản, em thực hiện như thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu yêu cầu trong SGK trang 37: Cho HS thực hiện sao chép cụm từ “Núi bao nhiêu tuổi” đến dưới cùng từ “Trăng bao nhiêu tuổi” ở cuối văn bản trên máy chủ.
c) Di chuyển phần văn bản (10 phút)
- GV đặt tình huống: phần văn bản ở vị trí chưa hợp lý, em thực hiện như thế nào?
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 7 trong SGK trang 38 và tìm hiểu cách di chuyển một phần văn bản.
+ Để di chuyển một phần văn bản, em thực hiện như thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu yêu cầu trong SGK trang 38: Thực hiện di chuyển trên máy chủ
c) Di chuyển phần văn bản (5 phút)
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 8 trong SGK trang 38 và tìm hiểu cách xóa một phần văn bản.
+ Để xóa một phần văn bản, em thực hiện như thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương, yêu cầu HS thực hiện trên máy chủ
- GV nêu yêu cầu trong SGK trang 38: 
+Em hãy thực hiện ghép nối thao tác ở cột bên trái với kết quả tương ứng ở cột bên phải. (1-c, 2 – a, 3 – b, 4 – d)
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS thực hiện sao chép trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS thực hiện di chuyển trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS thực hiện xóa một phần văn bản trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
- Nhóm đại diện trả lời câu hỏi
-HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: 
.Bài tập (20 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về chèn hình, thay đổi kích thước và vị trí của hình trong văn bản; các bước chọn, sao chép, di chuyển và xóa một phần văn bản
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2/ SGK trang 39
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2/ SGK trang 39
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2
+ Bài tập 1. HS thảo luận nhóm đôi: Hãy nêu các việc cần thực hiện để từ tệp văn bản 5 điều Bác Hồ dạy (đã tạo bài 7) để được như Hình 1. 
+Bài tập 2. HS thảo luận nhóm đôi: Em hãy nêu các việc cần thực hiện để từ văn bản ban đầu ở Hình 9 có được văn bản ở Hình 10, Hình 11
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS nêu: chèn hình, thay đổi kích thước, di chuyển và bố trí hình ảnh như Hình 1
- HS nêu: sao chép cụm từ “Trăng bao nhiêu tuổi”, “Núi bao nhiêu tuổi” rồi gõ thêm từ còn thiếu, di chuyển “ca dao Việt Nam”
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (20 phút)
a) Mục tiêu: Thực hành các thao tác: khởi động phần mềm Word, chèn hình, thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh; sao chép, di chuyển, xóa một phần văn bản
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành các thao tác: khởi động phần mềm Word, chèn hình, thay đổi kích thước, di chuyển hình ảnh; sao chép, di chuyển, xóa một phần văn bản
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu 1, 2 SGK trang 41
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành: chèn, thay đổi kích thước, vị trí hình; sao chép và di chuyển một phần văn bản.
b) Nội dung hoạt động: HS vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành: chèn, thay đổi kích thước, vị trí hình; sao chép và di chuyển một phần văn bản.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: 
+ NV1: Thảo luận với bạn chỉ ra cách soạn thảo nhanh nhất để được Hình 2.
+NV2: Thực hiện soạn thảo, chèn hình minh họa để văn bản như hình 12.
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 9. Bài trình chiếu của em
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_e_ung_d.docx