Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề A: Máy tính và em - Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách (2 tiết)

Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách

(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nla:

 Giải thích được lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách.

 Biết và thực hiện được gõ hàng phím số đúng cách.

 Gõ được đúng cách một số đoạn văn bản khoảng 50 từ.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (10 phút):

a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về các hàng phím, cách đặt tay khi gõ đã học ở lớp 3

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức trò chơi để ôn tập kiến thức về các hàng phím, cách đặt tay khi gõ đã học và dẫn dắt vào bài mới.

c) Sản phẩm học tập: HS trả lời 4 câu hỏi trò chơi ‘Vòng quay may mắn’

d) Cách thức thực hiện:

 

docx 5 trang Thu Lụa 29/12/2023 2660
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề A: Máy tính và em - Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề A: Máy tính và em - Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách (2 tiết)

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề A: Máy tính và em - Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách (2 tiết)
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM
Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách
(2 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nla:
Giải thích được lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách.
Biết và thực hiện được gõ hàng phím số đúng cách.
Gõ được đúng cách một số đoạn văn bản khoảng 50 từ.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (10 phút): 
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về các hàng phím, cách đặt tay khi gõ đã học ở lớp 3 
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức trò chơi để ôn tập kiến thức về các hàng phím, cách đặt tay khi gõ đã học và dẫn dắt vào bài mới.
c) Sản phẩm học tập: HS trả lời 4 câu hỏi trò chơi ‘Vòng quay may mắn’
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi ‘Vòng quay may mắn’: chia lớp làm 4 dãy. Mỗi dãy được chọn 1 câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ được quay. Đội nào quay được điểm cao hơn đội đó sẽ chiến thắng.
GV nhận xét, tuyên dương và đặt vấn đề: Ở lớp 3 em đã biết cách gõ ở hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới. Vậy để gõ hàng phím số, đặt tay thế nào cho đúng?
GV dẫn dắt dắt vào bài.
GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe.
- Ban học tập (BHT) tổ chức cho cả lớp đọc và chia sẻ mục tiêu bài học.
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá (15 phút):
2.1. Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách:
a) Mục tiêu: 
- Giải thích được lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách.
c) Sản phẩm học tập: HS nêu các lợi ích khi gõ bàn phím đúng cách.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc SGK trang 8 và trả lời câu hỏi: Gõ bàn phím đúng cách sẽ mang lại lợi ích gì?
- GV đặt câu hỏi SGK trang 9: Gõ bàn phím không đúng cách dẫn đến những điều nào dưới đây? (A, B, C, E)
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và quan sát và trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đọc ghi nhớ
2.2. Gõ phím ở hàng phím số
a) Mục tiêu: 
- Biết cách đặt tay và gõ hàng phím số đúng cách.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách đặt tay và gõ hàng phím số đúng cách.
c) Sản phẩm học tập: HS nêu cách đặt tay ở hàng phím số.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc SGK trang 9, Hình 3 và cho biết ngón tay nào phụ trách phím nào của hàng phím số?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS vừa nêu vừa đặt tay lên hàng phím.
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và quan sát thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đặt tay lên bàn phím
HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: (10 phút)
3.1 Bài tập:
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về lợi ích của đặt tay đúng cách, cách gõ đúng ở hàng phím số.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2/ SGK trang 9, 10
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2/ SGK trang 9, 10
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2
+ Bài tập 1. HS làm việc nhóm đôi trả lời câu hỏi: Những điều nào dưới đây là đúng về luyện tập gõ bàn phím đúng cách? (A, B, D)
+Bài tập 2. HS làm việc cá nhân, ghép mỗi ngón tay với phím do ngón tay phụ trách ở Hình 4. GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi 1, 2
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (20 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện luyện gõ trên phần mềm Word
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành luyện gõ theo yêu cầu trên phần mềm Word
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu SGK trang 10
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (15 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện luyện gõ trên phần mềm Word
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành luyện gõ theo yêu cầu trên phần mềm Word
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu SGK trang 10
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 3. Thông tin trên trang Web
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC
Câu hỏi phần khởi động:
Câu 1. Khu vực chính của bàn phím có bao nhiêu hàng phím?
3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 2. Đây là hàng phím nào trên bàn phím?
Hàng phím trên	B. Hàng phím cơ sở
C.Hàng phím dưới	D. Hàng phím số
Hình 2
Hình 1
Câu 3. Hình nào mô tả cách đặt tay đúng trên bàn phím khi bắt đầu gõ?
Hình 3
A. Hình 1	B. Hình 2	C. Hình 3	D. Hình 1 và 3
Câu 4. Ở lớp 3, em đã biết cách gõ những hàng phím nào?

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_a_may_t.docx