Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nld:

- Sử dụng được hệ thống bảng chọn để chọn bài luyện tập.

- Nhận thấy được phần mềm có thể giúp luyện tập gõ bàn phím đúng cách.

- Thực hiện được theo hướng dẫn của phần mềm để luyện tập gõ các số, sử dụng phím Shift để gõ chữ hoa, kí tự trên của phím có hai kí tự.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

b) Cách thức thực hiện:

 

docx 7 trang Thu Lụa 29/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím
(3 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nld:
Sử dụng được hệ thống bảng chọn để chọn bài luyện tập.
Nhận thấy được phần mềm có thể giúp luyện tập gõ bàn phím đúng cách.
Thực hiện được theo hướng dẫn của phần mềm để luyện tập gõ các số, sử dụng phím Shift để gõ chữ hoa, kí tự trên của phím có hai kí tự.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV chiếu lại câu chuyện nhà vô địch đánh máy tính 17 tuổi, Ermolin đã học ở lớp 3.
- GV nhận xét, dẫn dắt dắt vào phần Khám phá
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS quan sát
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Luyện tập: 
2.1. Luyện tập sử dụng phím Shift để gõ chữ hoa (15 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện theo hướng dẫn của phần mềm luyện gõ chữ hoa bằng phím Shift
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành luyện gõ chữ hoa bằng phím Shift theo hướng dẫn.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành, luyện gõ của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- HS làm việc theo nhóm đôi tìm hiểu cách sử dụng phần mềm RapidTyping luyện gõ chữ hoa với phím Shift.
- Yêu cầu nhóm đại diện hướng dẫn bạn thực hiện trên máy chủ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS thay phiên nhau luyện gõ trên máy nhóm.
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn, về nhà tiếp tục hoàn thiện nếu chưa hoàn thành.
- HS nhận nhiệm vụ.
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
2.2. Luyện tập gõ các số, kí tự trên của phím số (15 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện theo hướng dẫn của phần mềm luyện gõ các số, kí tự trên của phím số
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành luyện gõ các số, kí tự trên của phím số
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành, luyện gõ của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- HS làm việc theo nhóm đôi tìm hiểu cách sử dụng phần mềm RapidTyping luyện gõ các số, kí tự trên của phím số
- Yêu cầu nhóm đại diện hướng dẫn bạn thực hiện trên máy chủ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS thay phiên nhau luyện gõ trên máy nhóm.
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn, về nhà tiếp tục hoàn thiện nếu chưa hoàn thành.
- HS nhận nhiệm vụ.
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
.. Tiết 2
2.3. Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận thấy được phần mềm có thể giúp luyện gõ bàn phím đúng cách, sử dụng được hệ thống bảng chọn để chọn bài luyện tập.
b) Nội dung hoạt động: HS tìm hiểu nhận thấy được phần mềm có thể giúp luyện gõ bàn phím đúng cách, sử dụng được hệ thống bảng chọn để chọn bài luyện tập.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 63, 64:
+ Bài tập 1. HS thảo luận nhóm đôi: Sắp xếp các bước đúng để chọn bài luyện gõ chữ hoa (C, B, A) 
+Bài tập 2. HS thảo luận nhóm đôi: Sắp xếp các bước đúng để luyện gõ các số, kí tự của phím số (C, A, B)
+Bài tập 3. HS làm nhóm đôi: Quan sát Hình 10, em sẽ phải thực hiện gõ chữ K như thế nào? (dùng ngón út phải để giữ phím Shift đồng thời dùng ngón giữa phải gõ phím K)
+Bài tập 4. HS làm nhóm đôi: Quan sát Hình 11, em sẽ phải thực hiện gõ kí tự * như thế nào? (dùng ngón út phải để giữ phím Shift đồng thời dùng ngón trỏ trái gõ phím % (hoặc phím số 5))
+ Bài tập 5. HS làm nhóm đôi: Quan sát hình 12 trong SGK, thông báo cho biết lỗi gì? (do phần mềm hướng dẫn gõ phím số 6 nhưng người dùng đã gõ phím số 8)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ. 
- HS đại diện trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS thực hành bài tập 3, 4, 5 trên máy nhóm
- HS lắng nghe.
Vận dụng: 
3.1. Vận dụng trên phần mềm RapidTyping (20 phút)
a) Mục tiêu: Sử dụng phần mềm RapidTyping để luyện gõ
b) Nội dung hoạt động: HS sử dụng phần mềm RapidTyping để luyện gõ
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc HS làm việc nhóm đôi:
+ Nhóm đôi khởi động phần mềm RapidTyping, lựa chọn các bài học 7, 8, 9 để luyện gõ chữ hoa, kí tự trên của phím có hai kí tự (ở các hàng phím phía trên hàng phím số).
+ 1 bạn luyện gõ, 1 bạn quan sát hướng dẫn bạn, trao đổi vai trò cho nhau.
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn, về nhà tiếp tục hoàn thiện nếu chưa hoàn thành.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
.. Tiết 3
Vận dụng luyện gõ trên phần mềm Word
a) Mục tiêu: Sử dụng phần mềm Word để luyện gõ
b) Nội dung hoạt động: HS sử dụng phần mềm Word để luyện gõ
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV hướng dẫn HS khởi động Word
- GV giao việc HS làm việc nhóm đôi:
+ Nhóm đôi khởi động phần mềm Word
+BT1: Luyện gõ bài thơ Bận
Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu.
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.
Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đòi chung.
+ BT2: Luyện gõ đoạn sau:
Sắc màu
Bảng màu theo tay các họa sĩ nhí vào từng bức tranh, khiến cho không gian thêm rạng rỡ. Bạn thì vẽ ngôi nhà đại dương xanh biếc, điểm thêm vài cánh buồm trắng, buồm nâu và những con sóng nhấp nhô. Bạn thì vẽ cánh đồng làng quê mùa gặt. Trong tranh, sắc vàng tươi mới của lúa hòa với ánh mặt trời lấp lánh.
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn, về nhà tiếp tục hoàn thiện nếu chưa hoàn thành.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 12. Làm quen với Scratch
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_e_ung_d.docx