Kế hoạch bài dạy Tin học Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nlc:

- Xác định được chủ đề (từ khóa) của thông tin cần tìm.

- Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo từ khóa.

- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên internet với sự trợ giúp của thầy, cô giáo.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

 

docx 6 trang Thu Lụa 29/12/2023 2680
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Kế hoạch bài dạy Tin học Lớp 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet
(2 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nlc:
Xác định được chủ đề (từ khóa) của thông tin cần tìm.
Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo từ khóa.
Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên internet với sự trợ giúp của thầy, cô giáo.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV đặt vấn đề: giả sử cô yêu cầu mỗi nhóm tìm hiểu thông tin về Vườn quốc gia Cát Tiên em sẽ làm như thế nào? Để tìm kiếm thông tin mong muốn trong kho thông tin khổng lồ trên internet em sẽ làm như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt dắt vào bài.
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ trả lời
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá (20 phút):
2.1. Sử dụng máy tìm kiếm để tìm thông tin bằng từ khóa:
a) Mục tiêu: 
- Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo từ khóa.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo từ khóa.
c) Sản phẩm học tập: HS nêu được máy tìm kiếm giúp em dễ dàng, nhanh chóng tìm thông tin trên internet và nêu được các bước tìm kiếm.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình 1, 2 ở SGK trang 15, 16 và trả lời câu hỏi: 
+ Nêu lợi ích của việc sử dụng máy tìm kiếm thông tin trên Internet.
+Nêu các bước tìm kiếm thông tin trên internet bằng máy tìm kiếm
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Nhóm đại diện thực hiện các bước tìm kiếm thông tin trên internet trên máy chủ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
a) Địa chỉ trang web của máy tìm kiếm Google.
b) Từ khóa được sử dụng để tìm kiếm.
c) Mối liên quan giữa từ khóa tìm kiếm và nội dung kết quả tìm kiếm do Google trả về.
- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận, lưu ý HS: Nếu ta tìm được thông tin mong muốn ngay trên trang danh sách kết quả tìm kiếm thì có thể không cần thực hiện bước 3. 
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát và trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đại diện thực hiện các bước tìm kiếm thông tin trên internet.
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS lắng nghe
HS đọc ghi nhớ
2.2. Xác định từ khóa tìm kiếm
a) Mục tiêu: 
- Xác định được chủ đề (từ khóa) của thông tin cần tìm.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS xác định chủ đề (từ khóa) của thông tin cần tìm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS: xác định được từ khóa là tên chủ đề, cụm từ mô tả thông tin cần tìm.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin ở SGK trang 17 và trả lời câu hỏi: 
+ Mối liên quan giữa từ khóa tìm kiếm và kết quả tìm kiếm do máy tìm kiếm trả về là gì?
+ Để kết quả máy tìm kiếm trả về là thông tin em mong muốn thì em cần chọn từ khóa như thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi 1, 2 SGK trang 17:
+ Ở Hình 4, 5, theo em bạn đã sử dụng những từ khóa nào?
+ Đề xuất từ khóa phù hợp để tìm được thông tin như Hình 6 bằng máy tìm kiếm
GV nhận xét, tuyên dương, kết luận
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe, đọc thông tin và quan sát thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
HS nhận xét
HS lắng nghe
HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: (10 phút)
3.1 Bài tập:
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về các bước sử dụng máy tìm kiếm tìm thông tin bằng từ khóa, xác định từ khóa phù hợp. 
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 18
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 18
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
+ Bài tập 1. HS làm việc nhóm đôi: sắp xếp các bước sử dụng máy tìm kiếm Google tìm thông tin bằng từ khóa
+Bài tập 2. HS làm việc nhóm đôi, chọn phát biểu sai về tìm thông tin bằng máy tìm kiếm. (D)
+ Bài tập 3. HS làm việc cá nhân, lựa chọn phương án đúng: tìm từ khóa phù hợp nhất khi muốn tìm thông tin về Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (20 phút)
a) Mục tiêu: Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet với sự trợ giúp của thầy, cô giáo. Xác định được từ khóa của thông tin cần tìm.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet với sự trợ giúp của thầy, cô giáo, xác định được từ khóa của thông tin cần tìm.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu 1, 2, 3, 4 SGK trang 18
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (15 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố thao tác thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet với sự trợ giúp của thầy, cô giáo. Xác định được từ khóa của thông tin cần tìm.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet với sự trợ giúp của thầy, cô giáo, xác định được từ khóa của thông tin cần tìm.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: hãy tìm thông tin bằng máy tìm kiếm và kể cho bạn về một danh lam, thắng cảnh hay một danh nhân của tỉnh Bình Thuận.
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 5. Thao tác với thư mục, tệp.
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_lop_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_c_t.docx