Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nla:

- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản.

- Kích hoạt được phần mềm bằng chuột

• Nld:

- Soạn thảo được văn bản tiếng Việt có chữ hoa, có dấu; lưu được tệp vào thư mục theo yêu cầu.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

b) Cách thức thực hiện:

 

docx 7 trang Thu Lụa 29/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt
(3 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nla:
Nhận biết được biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản.
Kích hoạt được phần mềm bằng chuột
Nld:
Soạn thảo được văn bản tiếng Việt có chữ hoa, có dấu; lưu được tệp vào thư mục theo yêu cầu.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV yêu cầu HS đọc nội dung tình huống trong SGK, nêu ý kiến cá nhân:
+ Em có biết bạn làm thế nào để soạn thảo được văn bản tiếng Việt này không?
- GV nhận xét, dẫn dắt dắt vào phần Khám phá
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ và trả lời
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá:
2.1. Kích hoạt và soạn thảo văn bản với phần mềm Word (15 phút):
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word.
- Kích hoạt được Word bằng chuột.
- Làm quen với cửa sổ làm việc của Word và biết cách nhập văn bản.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS nhận biết biểu tượng và khởi động, làm quen với cửa sổ phần mềm Word
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về biểu tượng và khởi động, làm quen với cửa sổ phần mềm Word
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Kích hoạt phần mềm Word
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 1, 2 trong SGK trang 28, 29 và trả lời câu hỏi:
+ Để khởi động phần mềm Word em làm như thế nào?
+ Gọi tên và chỉ ra vị trí của một số thành phần chính trong cửa sổ làm việc của phần mềm Word.
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS thực hiện khởi động phần mềm trên máy chủ
– GV nhận xét, tuyên dương.
b) Soạn thảo văn bản
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 3 trong SGK trang 29 và trả lời câu hỏi:
+ Khi gõ phím kí tự thì kí tự sẽ xuất hiện ở đâu? Con trỏ soạn thảo sẽ di chuyển như thế nào khi em gõ phím kí tự?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu yêu cầu trong SGK trang 30: ghép tên phím ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS đại diện thực hiện kích hoạt phần mềm
HS nhận xét
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đọc ghi nhớ
2.2. Gõ tiếng Việt (15 phút):
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách thực hiện gõ văn bản tiếng Việt (kiểu gõ Telex)
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách thực hiện gõ văn bản tiếng Việt (kiểu gõ Telex)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS cách thực hiện gõ văn bản tiếng Việt (kiểu gõ Telex)
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Bật, tắt chế độ gõ tiếng Việt của phần mềm Unikey
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 5 trong SGK trang 30 và tìm hiểu cách bật, tắt chế độ gõ tiếng Việt của phần mềm Unikey.
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
b) Gõ văn bản tiếng Việt kiểu Telex
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát bảng 2 trong SGK trang 30, 31 và tìm hiểu quy tắc gõ tiếng Việt theo kiểu Telex
+ Em hãy nêu quy tắc gõ tiếng Việt theo kiểu Telex
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu yêu cầu trong SGK trang 31: Cho biết kết quả khi gõ các phím:
Hocj taapj toots, lao ddongj toots
Ddoanf keets toots, kir luaatj toots.
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
HS nhận xét
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đọc ghi nhớ
2.3. Lưu văn bản và thoát khỏi phần mềm Word (15 phút):
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách lưu văn bản vào thư mục theo yêu cầu và thoát khỏi phần mềm Word.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu cách lưu văn bản vào thư mục theo yêu cầu và thoát khỏi phần mềm Word.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về cách lưu và văn bản và thoát khỏi phần mềm Word
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 6 trong SGK trang 31, 32 và tìm hiểu cách lưu văn bản.
- Yêu cầu HS thực hiện:
+ Tạo thư mục mang tên nhóm em_Lớp em trong ổ đĩa E. Ví dụ: Nhóm 1_4A
+ Nghiên cứu và lưu văn bản vào thư mục vừa tạo.
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS đọc thông tin, yêu cầu HS 
- Yêu cầu HS thực hiện: Nghiên cứu và thoát khỏi phần mềm soạn thảo.
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu
- Nhóm đại diện thực hiện lưu văn bản trên máy chủ
HS nhận xét
- HS tìm hiểu
- Nhóm đại diện thực hiện thoát khỏi phần mềm trên máy chủ
HS nhận xét
HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: 
Bài tập (20 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về khởi động phần mềm soạn thảo văn bản, gõ chữ Việt có dấu, lưu và thoát khỏi phần mềm.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 32
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 32
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
+ Bài tập 1. HS làm việc cá nhân: Để kích hoạt phần mềm Word, em nháy đúp vào biểu tượng nào? (C)
+Bài tập 2. HS thảo luận nhóm đôi: Khi thấy biểu tượng em cần chuyển sang chế độ gõ tiếng Việt, em làm thế nào? (Em nháy vào biểu tượng)
+ Bài tập 3. HS thảo luận nhóm đôi: Em hãy ghi cách gõ phím để soạn được đoạn văn bản tiếng Việt theo kiểu Telex:
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
( Giuwx ginf veej sinh thaatj toots
Khieem toons, thaatj thaf, dungx camr)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (20 phút)
a) Mục tiêu: Thực hành các thao tác: tạo thư mục con, soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt, lưu và thoát khỏi phần mềm.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành các thao tác: tạo thư mục con, soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt, lưu và thoát khỏi phần mềm.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu 1, 2, 3 SGK trang 33
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành để soạn thảo văn bản giới thiệu về bản thân em
b) Nội dung hoạt động: HS vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành để soạn thảo văn bản giới thiệu về bản thân em
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: Em hãy soạn thảo một văn bản về bản thân em, sau đó lưu vào ổ đĩa D thư mục mang tên nhóm_ lớp em.
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS đọc Em có biết
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 8. Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_e_ung_d.docx