Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp (2 tiết)

Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp (2 tiết)

TIẾT 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ cần đạt:

- Thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.

- Nêu được tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.

2. Năng lực:

Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Năng lực đặt thù: sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

 

docx 4 trang Thu Lụa 29/12/2023 1120
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp (2 tiết)

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp (2 tiết)
TUẦN 8
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp (2 tiết)
TIẾT 1
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ cần đạt: 
Thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
Nêu được tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp. 
Năng lực:
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực đặt thù: sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
HĐ của GV
HĐ của HS
Khởi động (5 phút): 
Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
Hình thức tổ chức dạy học: làm việc cả lớp
 c) Cách thức thực hiện:
- GV đặt vấn đề: HS quan sát hình 1, 2. 
+ Hãy nêu điểm giống, khác nhau của Hình 1, 2
+ Theo em, bạn Ngọc đã thực hiện thao tác nào?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt dắt vào bài.
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ trả lời về các thao tác đã học ở lớp 3: tạo thư mục, xóa thư mục
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá (30 phút):
2.1.Các thao tác cơ bản với thư mục và tệp:
a) Mục tiêu: 
- Biết thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
b) Hình thức tổ chức dạy học: GV tổ chức cho HS tìm hiểucác thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo, xóa thư mục; đổi tên, xóa tệp; sao chép, di chuyển thư mục, tệp.
c) Cách thức thực hiện:
a) Sao chép thư mục
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 3về các bước sao chép thư mụcTin hoc trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru
+ Để sao chép thư mục Tin hoc trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru em cần thực hiện những bước nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV mở rộng, hỏi:
+ Nút lệnh Copy, Paste có thể được thay thế bằng cách gõ tổ hợp phím tương ứng nào?
+ Thế nào là thư mục nguồn, thư mục đích? Kết quả
Sau khi thực hiện sao chép thư mục là gì?
+ Muốn chọn nhiều thư mục để sao chép thì làm thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
b) Di chuyển thư mục
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 4 về các bước di chuyển thư mục Truyen trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru
+ Để di chuyển thư mục Truyen trong thư mục Lop 4A sang thư mục Luu tru em cần thực hiện những bước nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV mở rộng, hỏi:
+ Nút lệnh Cut, Paste có thể được thay thế bằng cách gõ tổ hợp phím tương ứng nào?
+ Kết quả sau khi thực hiện di chuyển thư mục là gì?
+ Muốn chọn nhiều thư mục để di chuyển thì làm thế nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
c) Đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa tệp
GV đặt câu hỏi 1, 2 SGK trang 22:
+ Bài 1. Lựa chọn một số thao tác và sắp xếp thứ tự đúng để thực hiện đổi tên tệp, xóa tệp
(Đổi tên tệp: AàBàCàDàE; Xóa tệp: AàBàCàG)
+ Bài 2. . Lựa chọn một số thao tác và sắp xếp thứ tự đúng để thực hiện sao chép, di chuyển tệp
(sao chép tệp: GàAàBàDàHàC; di chuyển tệp: GàAàBàEàHàC)
GV nhận xét, tuyên dương, kết luận
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thực hiện sao chép thư mục trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS lắng nghe
Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thực hiện sao chép thư mục trên máy chủ
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thực hiện đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển tệp trên máy chủ.
HS nhận xét.
HS đọc ghi nhớ
2.2. Tác hại khi thực hiện thao tác nhầm với thư mục, tệp
a) Mục tiêu: 
- Nêu được tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.
b) Hình thức tổ chức dạy học: GV tổ chức cho HS tìm hiểu tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp.
c) Cách thức thực hiện:
- GV cho HS đọc thông tin ở SGK trang 23 và trả lời câu hỏi: 
+ Khi thực hiện thao tác với thư mục và tệp, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến tác hại như thế nào?
+ Nêu những hậu quả có thể xảy ra khi thực hiện sao chép, di chuyển, đổi tên thư mục, tệp một cách tùy tiện.
+ Tại sao cần cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục, tệp?
-GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi : Nên hay không nên thực hiện xóa, đổi tên, di chuyển thư mục RapidTyping và tệp RapidTyping.exe? ( không nên vì đó là thư mục, tệp được tạo ra để cài chương trình luyện gõ, nếu xóa phần mềm này sẽ không chạy)
- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe, đọc thông tin và quan sátthảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
HS nhận xét
HS lắng nghe
HS đọc ghi nhớ

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_c_to_ch.docx