Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu

Bài 9: Bài trình chiếu của em

(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nld:

- Định dạng được kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ cho văn bản trên trang chiếu.

- Sử dụng được một vài hiệu ứng chuyển trang đơn giản.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

 

docx 6 trang Thu Lụa 29/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề E: Ứng dụng tin học - Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu (2 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nld:
Định dạng được kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ cho văn bản trên trang chiếu.
Sử dụng được một vài hiệu ứng chuyển trang đơn giản.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV trình chiếu 2 trang chiếu 1a, 1b:
+ Hai trang chiếu có gì giống và khác nhau?
+ Em thích trang chiếu nào hơn?
- GV nhận xét, dẫn dắt dắt vào phần Khám phá
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ và trả lời
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá:
2.1. Định dạng văn bản trên trang chiếu (15 phút):
a) Mục tiêu: 
- Biết cách thực hiện thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ trên trang chiếu.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS đọc kênh chữ, kênh hình, tìm hiểu các bước thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ trên trang chiếu.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về các bước thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ trên trang chiếu.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
a) Tạo trang tiêu đề
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 2, 3, 4 trong SGK trang 48, 49 và trả lời câu hỏi:
+ Việc thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ được gọi là gì?
+ Định dạng văn bản nhằm mục đích gì?
+ Nêu các bước thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ?
+ Khi thay đổi màu chữ ta cần lưu ý điều gì?
+ Ngoài cách chọn cỡ chữ có sẵn trong danh sách, em có thể thay đổi cỡ chữ bằng cách nào?
+ Nếu khi thay đổi cỡ chữ dẫn đến trang chiếu được trình bày chưa hợp lí, em sẽ điều chỉnh vị trí các đối tượng trên trang chiếu bằng cách nào?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS thực hiện chọn kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ trên máy chủ.
– GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu yêu cầu 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 50:
1.Em hãy ghép các nút lệnh ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải: 1 – c, 2 - a, 3 - b
2. Nêu các bước để thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ của văn bản trên trang chiếu. ( chọn văn bảnà chọn thẻ Homeà chọn kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ)
3. Em hãy sắp xếp theo thứ tự đúng để thay đổi kích thước khung văn bản ( C, A, B)
4. Em hãy nêu các bước di chuyển khung văn bản ( B, A)
-Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
- Nhóm đại diện trả lời câu hỏi
- HS đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
- HS trả lời
- HS thảo luận nhóm
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
2.2. Tạo hiệu ứng chuyển trang (10 phút):
a) Mục tiêu: 
- Biết cách tạo hiệu ứng chuyển trang đơn giản cho trang chiếu
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS đọc kênh chữ, quan sát kênh hình, chuẩn bị: báo cáo về mục đích của việc tạo hiệu ứng chuyển trang, nêu và thực hành mình họa các bước tạo hiệu ứng chuyển trang.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về mục đích, các bước tạo hiệu ứng chuyển trang
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV minh họa trang trình chiếu không có hiệu ứng và có hiệu ứng, đặt vấn đề:
+ Em thích trang nào hơn? Theo em mục đích tạo hiệu ứng chuyển trang là gì? 
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 6 trong SGK trang 50, 51 và tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chuyển trang:
+ Nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển trang cho một trang chiếu, cho tất cả các trang chiếu, bỏ hiệu ứng chuyển trang.
+ Một trang chiếu có thể sử dụng đồng thời nhiều hiệu ứng chuyển trang không?
- Yêu cầu nhóm đại diện thực hành trước máy chủ về hiệu ứng chuyển trang
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu yêu cầu SGK trang 52:
+ Sắp xếp các bước theo thứ tự đúng để tạo cùng một hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các trang trong bài trình chiếu (C, A, D, B)
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
-Quan sát minh họa và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS tìm hiểu
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- Nhóm đại diện thực hiện trên máy chủ
- HS nhận xét
-HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: 
3.1. Bài tập (5 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về: định dạng văn bản, hiệu ứng chuyển trang
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi SGK trang 52
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi SGK trang 52
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi:
+ Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai (đúng: A, B, E; sai: C, D)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
Thực hành (20 phút)
Mục tiêu: 
- Thực hiện được thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ trên trang chiếu.
- Thực hiện được tạo hiệu ứng chuyển trang.
- Thực hiện được việc thay đổi kích thước, di chuyển khung văn bản, hình ảnh để trang chiếu được trình bày hài hòa, hợp lí.
b) Nội dung hoạt động: HS thực hành các thao tác: thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ; tạo hiệu ứng chuyển trang; thay đổi kích thước, di chuyển khung văn bản.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS.
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: HS thực hành theo yêu cầu thực hành SGK trang 52, 53
- Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn.
- HS nhận nhiệm vụ, hỏi đáp nhanh (nếu có câu hỏi) để hiểu rõ yêu cầu của GV. 
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành: tạo bài trình chiếu theo chủ đề tự chọn, thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ cho văn bản cho trang trình chiếu và hiệu ứng chuyển trang.
b) Nội dung hoạt động: HS vận dụng kiến thức kỹ năng thực hành tạo bài trình chiếu theo chủ đề tự chọn, thay đổi kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ cho văn bản cho trang trình chiếu và hiệu ứng chuyển trang.
c) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành của HS
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: 
+ Cùng nhóm lựa chọn chủ đề: con vật hay đồ vật (có thể sử dụng lại bài vận dụng đã tạo ở bài 9)
+ Tạo bài trình chiếu gồm 4 trang, có hình ảnh minh họa
+ Thực hiện định dạng văn bản, hiệu ứng chuyển trang
+ Lưu bài trình chiếu vào thư mục mang tên em trong ổ đĩa D
Trong quá trình thực hiện: 
+ GV quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
+ GV yêu cầu các HS trong BHT đã hoàn thành nhiệm vụ đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV kiểm tra kết quả thực hành tại nhóm và giao việc trong HĐ tiếp theo cho các nhóm đã hoàn thành.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định, động viên các nhóm còn lại cố gắng nhiều hơn, về nhà tiếp tục hoàn thiện nếu chưa hoàn thành.
- HS nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu
- BHT đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 
- Các nhóm đã hoàn thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐ tiếp theo.
- HS lắng nghe.
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 11B. Thực hành luyện tập gõ bàn phím
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_e_ung_d.docx