Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số - Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

(1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Năng lực Tin học:

• Nlb:

- Biết rằng chỉ được sử dụng phần mềm khi được cho phép.

- Nêu được một vài ví dụ cụ thể về phần mềm miễn phí và phần mềm không miễn phí.

II. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (5 phút):

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.

 

docx 5 trang Thu Lụa 29/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số - Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số - Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Kế hoạch bài dạy Tin học 4 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số - Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA 
TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép
(1 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực Tin học:
Nlb:
Biết rằng chỉ được sử dụng phần mềm khi được cho phép.
Nêu được một vài ví dụ cụ thể về phần mềm miễn phí và phần mềm không miễn phí.
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy chiếu, bài giảng điện tử, sách giáo viên, học liệu số: Trò chơi củng cố trên PowerPoint, bài tập về nhà trên Quizizz, phiếu đánh giá bản in cho học sinh không có thiết bị.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi chép, đồ dùng học tập.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động (5 phút): 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài.
b) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV yêu cầu HS đọc nội dung tình huống trong SGK, nêu ý kiến cá nhân:
+ Việc bạn Ngọc sao chép trò chơi từ máy tính của bạn Nam sang máy tính của mình có được phép hay không được phép? Tại sao?
- GV nhận xét, dẫn dắt dắt vào phần Khám phá
- GV ghi bảng, yêu cầu HS xác định mục tiêu.
- HS suy nghĩ tranh luận theo 2 nhóm.
- HS nhận xét
- HS ghi bài vào vở.
Khám phá (15 phút):
2.1. Phần mềm có bản quyền:
a) Mục tiêu: 
- Biết rằng chỉ được sử dụng phần mềm khi được phép.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu về phần mềm có bản quyền.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về phần mềm có bản quyền
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình 1 trong SGK trang 25 và trả lời câu hỏi:
+ Phần mềm máy tính do đâu mà có?
+ Tác giả có quyền gì đối với phần mềm của mình?
+ Tác giả có thể bảo vệ quyền của mình đối với phần mềm bằng cách nào? Ở Hình 1, để tiếp tục sử dụng phần mềm, người dùng cần nhập thông tin nào? Thông tin đó được cung cấp từ đâu?
+ Cần phải được sự cho phép của ai khi sử dụng phần mềm?
+ Em hiểu thế nào là phần mềm có bản quyền?
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK: Theo em những việc làm nào là nên hay không nên làm?
GV nhận xét, tuyên dương
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
Nhóm đôi thảo luận trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đọc ghi nhớ
2.2. Phần mềm miễn phí và phần mềm không miễn phí
a) Mục tiêu: 
- Nêu được một vài ví dụ cụ thể về phần mềm miễn phí và phần mềm không miễn phí.
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS tìm hiểu về phần mềm miễn phí và không miễn phí
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về phần mềm miễn phí và không miễn phí
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV cho HS đọc thông tin, quan sát Hình trong SGK trang 26 và trả lời câu hỏi:
+ Thế nào là phần mềm miễn phí? Khi sử dụng, sao chép hay phổ biến phần mềm miễn phí cho người khác ta có cần xin phép tác giả không? Kể tên một số phần mềm miễn phí.
+ Thế nào là phần mềm không miễn phí? Khi sử dụng, sao chép hay phổ biến phần mềm không miễn phí cho người khác ta có cần xin phép tác giả không? Kể tên một số phần không mềm miễn phí.
- GV kết luận, nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2 trong SGK: 
1) Hoàn thiện bảng sau, so sánh phần mềm miễn phí và không miễn phí
Phần mề miễn phí
Phần mềm không miễn phí
Trả phí để sử dụng
Sử dụng, sao chép, phổ biến
2) Hãy kể tên những phần mềm miễn phí, phần mềm không miễn phí mà em biết.
GV nhận xét, tuyên dương
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
- Lắng nghe và đọc, quan sát kênh hình
- HS thảo luận nhóm
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
Nhóm đôi thảo luận trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS đọc ghi nhớ
Luyện tập: (10 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về phần mềm miễn phí và không miễn phí; khi sử dụng phần mềm cần được cho phép
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 27
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS câu hỏi 1, 2, 3/ SGK trang 27
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc để HS trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
+ Bài tập 1. HS làm việc nhóm đôi: phát biểu nào sai? (D sai, A, B, C, E đúng)
+Bài tập 2. HS làm việc nhóm đôi, những điều nào thuộc về phần mềm miễn phí, phần mềm không miễn phí? (A, C, D thuộc phần mềm miễn phí; B, E thuộc phần mềm không miễn phí)
+ Bài tập 3. Đối với việc bạn Ngọc sao chép phần mềm trò chơi ở phần Khởi động là được phép hay không? ( Nếu phần mềm đó có bản quyền thì không được, nếu là trò chơi miễn thì được sao chép)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nhận nhiệm vụ.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
4. Vận dụng: (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về phần mềm miễn phí và không miễn phí; khi sử dụng phần mềm cần được cho phép
b) Nội dung hoạt động: HS vận dụng các kiến thức đã học về phần mềm miễn phí và không miễn phí; khi sử dụng phần mềm cần được cho phép
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d) Cách thức thực hiện:
HĐ của GV
HĐ của HS
- GV giao việc: Em hãy kể một số phần mềm miễn phí, phần mềm không miễn phí mà người thân em đang sử dụng.
- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận.
- HS nhận nhiệm vụ, suy nghĩ trả lời
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
DẶN DÒ
HS về xem lại bài, làm bài tập trên Quizizz và xem trước bài 7. Soạn thảo văn bản bằng Tiếng việt
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_tin_hoc_4_chan_troi_sang_tao_chu_de_d_dao_d.docx