Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 2: Chú chim nhỏ

- Trình bày được ý tưởng và cách sắp xếp hình in tạo sản phẩm mĩ thuật

- Tạo được hình chú chim bằng cách in chà xát kết hợp nét, chấm, màu

- Chỉ ra được cách sắp xếp hình in, màu sắc và không gian phù hợp để tạo sản

phẩm mĩ thuật

- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp tạo hình của lá cây trong tự nhiên và trong tạo

hình

1/ . Phẩm chất :

Bài học góp phần bồi dưỡng chất như:

- Ý thức bảo vệ thiên nhiên, động vật tự nhiên tôn trọng sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, thông qua một số biểu hiện cụ thể sau:

- Yêu thiên nhiên, cuộc sống, yêu động vật. Hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên

Động vật

- Chuẩn bị đồ dùng, vật liệu, phục vụ học tập

- Biết bảo quản sản phẩm mĩ thuật của mình, của bạn ; tôn trọng sản phẩm của bạn bè và người khác tạo ra

2/. Về năng lực

- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau :

a/ Năng lực mĩ thuật

- Nhận biết cách in chà xát tranh theo chủ đề chú chim nhỏ

- Vẽ, in chà xát được bức tranh chú chim nhỏ bằng cách tạo hình của lá cây trong thiên nhiên và trong tạo hình , mảng màu sắc có đậm, có nhạt, và trang trí được theo ý thích

- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về hình ảnh chính trong bức tranh

Của mình, của bạn và tranh của họa sĩ được giới thiệu trong bài học

 

doc 6 trang chantroisangtao 16/08/2022 24740
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 2: Chú chim nhỏ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 2: Chú chim nhỏ

Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 2: Chú chim nhỏ
TUẦN : 21 / 22 Từ ngày / đến ngày / / 202 
 Khối 2
Chủ đề 4 : ( KHU RỪNG NHIỆT ĐỚI ) 
Bài 2 : CHÚ CHIM NHỎ 
( Sáng tạo sản phẩm thực hành in chà xát )
 ( Thời lượng 2 tiết )
I / Yêu cầu cần đạt .
- Trình bày được ý tưởng và cách sắp xếp hình in tạo sản phẩm mĩ thuật 
- Tạo được hình chú chim bằng cách in chà xát kết hợp nét, chấm, màu 
- Chỉ ra được cách sắp xếp hình in, màu sắc và không gian phù hợp để tạo sản 
phẩm mĩ thuật 
- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp tạo hình của lá cây trong tự nhiên và trong tạo 
hình 
1/ . Phẩm chất : 
Bài học góp phần bồi dưỡng chất như: 
- Ý thức bảo vệ thiên nhiên, động vật tự nhiên tôn trọng sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, thông qua một số biểu hiện cụ thể sau: 
- Yêu thiên nhiên, cuộc sống, yêu động vật. Hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên
Động vật 
- Chuẩn bị đồ dùng, vật liệu,  phục vụ học tập 
- Biết bảo quản sản phẩm mĩ thuật của mình, của bạn ; tôn trọng sản phẩm của bạn bè và người khác tạo ra
2/. Về năng lực
- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau : 
a/ Năng lực mĩ thuật 
- Nhận biết cách in chà xát tranh theo chủ đề chú chim nhỏ 
- Vẽ, in chà xát được bức tranh chú chim nhỏ bằng cách tạo hình của lá cây trong thiên nhiên và trong tạo hình , mảng màu sắc có đậm, có nhạt, và trang trí được theo ý thích 
- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về hình ảnh chính trong bức tranh 
Của mình, của bạn và tranh của họa sĩ được giới thiệu trong bài học 
b/ Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, vật liệu học tập tự lựa chọn hình ảnh con vật ( chú chim nhỏ ) theo ý thích để thể hiện tác phẩm 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết giới thiệu sản phẩm của mình ; cùng bạn trao đổi, thảo luận trong học tập 
- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dụng họa phẩm để thực hành sáng tạo bức tranh về đề tài chú chim nhỏ
c/ Năng lực đặc thù khác 
- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua trao đổi, thảo luận và giới thiệu nhận xét,  sản phẩm , tự tin đứng nói trước đám đông 
- Năng lực khoa học: Biết vận dụng hiểu biết để sắp xếp thể hiện bức tranh theo ý thích 
- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ : Khai thác được các hình ảnh hình dáng đặc trưng của con vật để tạo hình sản phẩm
- Năng lực thể chất: Thực hiện các thao tác và thực hành với sự vận động của bàn tay 
- Năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ : Biết trưng bày, giới thiệu , chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và các bạn
II./ Phương pháp và hình thức tổ chức 
- Phương pháp: Trực quan, quan sát, gợi mở, thực hành, thảo luận, và nêu giải quyết vấn đề, Liên hệ thực tiễn,
- Kĩ thuật dạy học : Đặt câu hỏi,
- Hình thức tổ chức : Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm 
III./ Chuẩn bị :
1./ Học sinh 
- Giấy vẽ, sáp màu, bút chì, một số loại lá cây ( lá rụng, già, khô )
2./ Giáo viên 
- Hình một số chú chim được sáng tạo từ hình in lá và ảnh chim chụp trong thiên nhiên 
VI./ Các hoạt động dạy và học 
- Ổn định lớp: 
- Kiểm tra đồ dùng và sự chuẩn bị của HS.
- Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1 : khám phá : 
(Nhận biết hình được tạo từ cách in chà xát )
Nhiệm vụ của GV : Tạo cơ hội cho HS quan sát hình chú chim được tạo từ cách in chà xát lá cây để các em nhận biết được hình thức sáng tạo từ hình in lá. 
Gợi ý cách tổ chức 
+ Cho HS xem hình một số chú chim được tạo ra từ hình in lá 
+ Khuyến khích HS trình bày lại cách in chà xát lá cây 
+ Nêu câu hỏi gợi ý để HS nhận biết cách vẽ chú chim từ các hình in chà xát lá cây 
- GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời 
+ Em nhìn thấy hình ảnh gì ? Hình được tạo ra bằng cách nào ?
+ Hình chú chim được tạo ra từ chiếc lá nào ?
+ Cách in chà xát lá cây đã được học ở lớp 1 thực hiện như thế nào ?
- GV tóm tắt :
Từ hình in lá cây, ta có thể tưởng tượng và vẽ thành những chú chim sinh động, đáng yêu 
*Hoạt động 2 : Kiến tạo kiến thức- kĩ năng
( Cách tạo hình chú chim bằng cách in chà xát từ lá cây ) 
Nhiệm vụ của GV : Khuyến khích HS quán sát hình minh họa trong SGK , thảo luận để nhận biết được các bước tạo chú chim nhỏ từ hình in chà xát lá cây 
Gợi ý cách tổ chức :
+ Hướng dẫn HS quan sát hình minh họa ở trong SGK (trang 47 ) , thảo luận để nhận biết các bước tạo hình chú chim từ cách in chà xát lá cây 
+ Khuyến khích HS trình bày lại các bước tạo hình chú chim sau khi thảo luận 
- GV đặt câu hỏi gợi mở để HS tiếp cận bài và trả lời 
+ Hình lá cây được tạo ra bằng cách nào ?
+ Từ hình in lá cây, có thể tạo hình chú chim bằng cách nào ?
+ Có thể tạo thêm cảnh vật gì để phù hợp với hình chú chim ?
Cách tạo hình chú chim bằng cách in chà xát từ lá cây 
- HS quan sát và chỉ ra cách tạo hình chú chim bằng cách in chà xát từ lá cây theo gợi ý dưới đây
+ B1 : Chọn và in hình lá cây lên giấy 
+ B2 : Vẽ thêm chấm, nét, màu vào hình in lá để tạo thành hình chú chim 
+ B3 : Vẽ thêm cảnh vật cho sản phẩm mĩ thuật sinh động hơn 
+ B4 : Vẽ màu, hoàn thiện sản phẩm 
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ :
Từ cách in chà xát, có thể tạo được hình chú chim sinh động và đáng yêu 
* Hoạt động 3 : Luyện tập - Sáng tạo 
(Cách tạo hình chú chim bằng cách in chà xát từ lá cây )
Mục tiêu HĐ 3:
- Trình bày được ý tưởng và cách sắp xếp hình in tạo sản phẩm mĩ thuật 
-Tạo được hình chú chim bằng cách in chà xát kết hợp nét, chấm, màu 
- Chỉ ra được cách sắp xếp hình in, màu sắc và không gian phù hợp để tạo sản phẩm mĩ thuật 
- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp tạo hình của lá cây trong tự nhiên và trong tạo hình 
Nhiệm vụ của GV 
- Hướng dẫn HS chọn lá gợi hình thân, cánh chim để in và khơi gợi để HS vẽ hình in lá thành những chú chim nhỏ đáng yêu 
Gợi ý cách tổ chức :
- Khuyến khích HS 
+ Tập hợp lá cây đã chuẩn bị theo nhóm.
+ Thảo luận, chỉ ra các bộ phận của lá cây có thể tạo hình chú chim 
+ Chọn màu in lá cây phù hợp với chú chim mình định vẽ 
- Hỗ trợ HS thao tác tạo hình chú chim nhỏ yêu thích 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS tưởng tượng và phát triển hình in lá thành những chú chim ngộ nghĩnh và đáng yêu 
- GV đặt câu hỏi giúp HS tiếp cận và trả lời 
+ Em sẽ chọn lá nào để in ? Vì sao ?
+ Hình chú chim em tưởng tượng cần mấy chiếc lá 
+ Em sẽ chọn màu nào để in chiếc lá ?
+ Chú chim em định vẽ có mấy màu ? Đó là những màu nào ?
+ Em sẽ dùng nét màu nào để làm rõ hình chú chim ?
* Lưu ý : Không nên vẽ thêm nhiều nét khi tạo hình chú chim 
Hoạt động 4 : Phân tích – đánh giá 
( Trưng bày sản phẩm và chia sẻ )
Nhiệm vụ của GV :
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về nét, hình, màu của những chú chim được tạo ra từ hình in lá 
Gợi ý cách tổ chức :
- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm mĩ thuật yêu thích 
+ Hình của chiếc lá đã tạo nên hình chú chim 
+ Màu sắc, đường nét trong hình chú chim 
+ Cách chuyển hình in thành hình chú chim 
+ Cách sử dụng hình chú chim trong học tập và vui chơi 
+ Điểm độc đáo của chú chim được tạo từ hình in lá 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS chỉ ra tính độc đáo và sáng tạo từ hình in tưởng tượng thành hình những chú chim 
- GV gợi ý câu hỏi tiếp cận sản phẩm, đánh giá sản phẩm của mình và bạn ( cá nhân/ nhóm) HS chia sẻ trả lời 
+ Em thích hình chú chim nào ? Vì sao? 
+ Hình, nét nào của lá cây đã tạo ra chú chim?
+ Cách em tạo ra chú chim như thế nào ? 
+ Hình chú chim nào chỉ vẽ thêm ít ?
+ Chú chim nào được in rõ nét, sạch sẽ ? 
Hoạt động 5 : Vận dụng- Phát triển : 
(Tạo bức tranh về chú chim trong khu rừng )
Nhiệm vụ của GV :
- Hướng dẫn HS : Cắt hình chú chim đã tạo được ra khỏi giấy và chọn vị trí phù hợp trên sản phẩm rừng cây rậm rạp, dán hình chú chim lên trên đó 
- Khuyến khích HS kể về chú chim mình yêu thích và mô phỏng tiếng chim hót của chú chim đó cho các bạn biết 
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ :
Hình in từ lá cây có thể gợi ý rất nhiều ý tưởng sáng tạo trong nghệ thuật 
- HS vào hoạt động 1 để nhận biết được tạo từ cách in chà xát 
- HS quan sát hình chú chim được tạo ra từ hình in lá 
- HS trả lời theo cảm nhận 
- Hình chú chim tạo ra từ giấy
- HS nêu lại cách chà xát lá cây đã học ở lớp 1 
- HS lưu ý 
- HS sang hoạt động 2 cách tạo hình chú chim bằng cách in chà xát từ lá cây
- HS quan sát hình minh họa SGK 47 thảo luận để nhận biết các bước tạo hình chú chim từ cách in chà xát lá cây 
Bước 1
Bước 2 
Bước 3
 Bước 4
Các bức tạo hình chú chim
- HS sang hoạt động 3 cần bám sát mục tiêu HĐ3 
- HS hoạt động theo nhóm 2 / nhóm 4
Ảnh chú chim nhỏ
Taọ hình chà xát lá cây từ những hình chiếc lá gần giống với hình dáng chú chim mình định làm
 - HS làm theo các bứơc chà xát in hình lá cây như đã học ở lớp 1 và như GV đã hướng dẫn ở HĐ2 
( hoạt động nhóm )
- Sang hoạt động 4 HS trưng bày chia sẻ cảm nhận về bài của mình và bạn , để cùng nhau rút kinh nghiệm cho bài sau 
- HS trả lời theo sở thích và cảm nhận của mỗi các nhân 
- HS nêu 
- HS sang HĐ 5 tạo bức tranh về chú chim trong khu rừng 
- HS làm theo hướng dẫn của GV 
 Bức tranh hoàn thiện 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_2_sach_chan_troi_sang_tao_chu_de_4_bai_2_ch.doc