Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5, Bài 1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh

I / Yêu cầu cần đạt .

- Chỉ ra được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo hình khuôn mặt

- Tạo được khuôn mặt bằng các vật liệu tìm được

- Phân tích được sự hài hòa , tỉ lệ cân bằng của hình và màu trong sản phẩm mĩ

thuật

- Nêu được cảm nhận về trang thái biểu cảm của khuôn mặt trong sản phẩm

- Xác định được giá trị của đồ vật đã qua sử dụng

1/ . Phẩm chất :

- Bồi đắp tình yêu thương với người thân và bạn bè

- Có ý thức giữ gìn đồ vật, biết tái sử dụng đồ vật

- Giữ gìn vệ sinh lớp học sau mỗi tiết học .

- Thể hiện được khả năng thẩm mĩ và nghệ thuật của mình thông qua bài học

- Chuẩn bị đồ dùng, vật liệu, phục vụ học tập

- Biết bảo quản sản phẩm mĩ thuật của mình, của bạn ; tôn trọng sản phẩm của bạn bè và người khác tạo ra

2/. Về năng lực

- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau :

a/ Năng lực mĩ thuật

- Nhận biết và nói được các, đặc điểm khuôn mặt , trạng thái biểu cảm

- Khai thác được chủ đề “ khuôn mặt ngộ nghĩnh ” để tạo hình sản phẩm

- Tạo hình được khuôn mặt bằng các vật liệu tái sử dụng , có nhiều màu sắc và hình dạng trạng thái khác nhau, phong phú và sinh động

- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về hình ảnh chính sản phẩm tạo hình 2D Của mình, của bạn

b/ Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, vật liệu học tập tự lựa chọn vật liệu phù hợp với khuôn mặt mình cần thể hiện

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết giới thiệu họa phẩm của mình ; cùng bạn trao đổi, thảo luận trong học tập

 

doc 7 trang chantroisangtao 16/08/2022 23520
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5, Bài 1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5, Bài 1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh

Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5, Bài 1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh
TUẦN : 29 / 30 Từ ngày / đến ngày / / 202 
 Khối 2
Chủ đề 5 : ( ĐỒ CHƠI THÚ VỊ ) 
Bài 1 : KHUÔN MẶT NGỘ NGHĨNH 
( Sáng tạo sản phẩm cắt, dán, tạo hình từ đồ vật đã qua sử dụng 2D )
 ( Thời lượng 2 tiết )
I / Yêu cầu cần đạt .
- Chỉ ra được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo hình khuôn mặt 
- Tạo được khuôn mặt bằng các vật liệu tìm được 
- Phân tích được sự hài hòa , tỉ lệ cân bằng của hình và màu trong sản phẩm mĩ 
thuật 
- Nêu được cảm nhận về trang thái biểu cảm của khuôn mặt trong sản phẩm
- Xác định được giá trị của đồ vật đã qua sử dụng 
1/ . Phẩm chất : 
- Bồi đắp tình yêu thương với người thân và bạn bè 
- Có ý thức giữ gìn đồ vật, biết tái sử dụng đồ vật
- Giữ gìn vệ sinh lớp học sau mỗi tiết học .
- Thể hiện được khả năng thẩm mĩ và nghệ thuật của mình thông qua bài học 
- Chuẩn bị đồ dùng, vật liệu,  phục vụ học tập 
- Biết bảo quản sản phẩm mĩ thuật của mình, của bạn ; tôn trọng sản phẩm của bạn bè và người khác tạo ra
2/. Về năng lực
- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau : 
a/ Năng lực mĩ thuật 
- Nhận biết và nói được các, đặc điểm khuôn mặt , trạng thái biểu cảm
- Khai thác được chủ đề “ khuôn mặt ngộ nghĩnh ” để tạo hình sản phẩm
- Tạo hình được khuôn mặt bằng các vật liệu tái sử dụng , có nhiều màu sắc và hình dạng trạng thái khác nhau, phong phú và sinh động 
- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về hình ảnh chính sản phẩm tạo hình 2D Của mình, của bạn 
b/ Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, vật liệu học tập tự lựa chọn vật liệu phù hợp với khuôn mặt mình cần thể hiện 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết giới thiệu họa phẩm của mình ; cùng bạn trao đổi, thảo luận trong học tập 
- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dụng vật liệu tái sử dụng để thực hành sáng tạo khuôn mặt ngộ nghĩnh 
c/ Năng lực đặc thù khác 
- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua trao đổi, thảo luận và giới thiệu nhận xét,  sản phẩm một cách tự tin
- Năng lực tính toán : thể hiện khả năng phân chia tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt cho cân đối 
- Năng lực thể chất: Thực hiện các thao tác và thực hành với sự vận động của bàn tay
II./ Phương pháp và hình thức tổ chức 
- Phương pháp: Trực quan, quan sát, gợi mở, thực hành, thảo luận, và nêu giải quyết vấn đề, Liên hệ thực tiễn,
- Kĩ thuật dạy học : Đặt câu hỏi, sơ đồ tư duy,
- Hình thức tổ chức : Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm 
III./ Chuẩn bị :
1./ Học sinh 
- Giấy bìa, giấy màu, len, sợi, cúc áo, nắp chai, đồ vật đã sử dụng, kéo, hồ dán, bút sáp,.
2./ Giáo viên 
- Các hình ảnh liên quan đến bài học và sản phẩm về khuôn mặt được tạo từ các vật liệu khác nhau 
VI./ Các hoạt động dạy và học 
- Ổn định lớp: 
- Kiểm tra đồ dùng và sự chuẩn bị của HS.
- Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1 : khám phá : 
( Khai thác hình các khuôn mặt )
Nhiệm vụ của GV : Tạo cơ hội cho HS quan hình một số khuôn mặt được làm bằng các vật liệu khác nhau đề em nhận biết cách tạo hình từ những vật liệu tìm được 
Gợi ý cách tổ chức 
- Tạo cơ hội để HS quan sát sản phẩm do GV chuẩn bị hoặc hình ảnh sản phẩm khuôn mặt được làm bằng các vật liệu khác nhau trong SGK ( trang 62 ) để thảo luận và chia sẻ cảm nhận về :
+ Vật liệu tạo nên các bộ phận trên khuôn mặt + Cách tạo hình khuôn mặt 
+ Màu sắc có trên khuôn mặt 
+ Trạng thái cảm xúc của mỗi hình khuôn mặt 
- GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời 
+ Khuôn mặt được tạo ra bằng cách nào ?
+ Những vật liệu nào đã tạo nên các khuôn mặt ?
+ Hình dạng các khuôn mặt có gì đặc biệt?
+ Nét biểu cảm trên khuôn mặt có gì khác nhau? 
- GV tóm tắt để HS nhận biết :
Việc kết hợp các đồ vật tìm được để tạo hình khuôn mặt là một hình thức sáng tạo nghệ thuật , thường tạo ra được những sản phẩm mĩ thuật rất ngộ nghĩnh và độc đáo 
*Hoạt động 2 : Kiến tạo kiến thức- kĩ năng
( Cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu khác nhau ) 
Mục tiêu HĐ2
- Nêu được cách kết hợp các nét, hình, màu , khối và vật liệu đã qua sủ dụng để tạo sản phẩm
- Tạo được đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng và giấy bìa màu 
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các đồ vật đã qua sử dụng trong tạo hình sản phẩm mĩ thuật 
- Phát triển trí tưởng tượng trong sáng tạo đồ chơi.Có ý tưởng sử dụng các sản phẩm mĩ thuật để học tập. Biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân 
Nhiệm vụ của GV : Khuyến khích HS quan sát hình trong SGK và thảo luận để nhận biết các tạo hình khuôn mặt từ vật liệu khác nhau 
Gợi ý cách tổ chức :
+ Hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK 
( trang 63 ) thảo luận để nhận biết các bước thực hiện 
+ Thao tác mẫu để HS theo dõi cách thực hiện 
+ Khuyến khích HS nêu các bước 
- GV đặt câu hỏi gợi mở để HS tiếp cận bài và trả lời 
+ Hình khuôn mặt được tạo bằng những vật liệu gì ?
+ Có thể sử dụng đồ dùn, vật liệu gì để tạo các bộ phận trên khuôn mặt ?
+ Sắp xếp các chi tiết bộ phận như thế nào để khuôn mặt có vẻ ngộ nghĩnh ?
+ Khuôn mặt ngộ nghĩnh thể hiện ở đặc điểm đáng chú ý nào? 
* Lưu ý : Kết dính các bộ phận trên khuôn mặt lại với nhau bằng hồ dán và keo dính 
Cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu khác nhau :
- HS quan sát hình và chỉ ra cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu tìm được theo gợi ý dưới đây:
+ B1: Tạo các khuôn mặt từ giấy bìa ( hoặc vỏ hộp bánh, đĩa nhựa,)
+ B2: Tạo hình bộ phận trên khuôn mặt bằng các vật liệu có hình khối phù hợp( cúc áo, nắp chai, lõi chỉ, các loại hạt,) 
+ B3 : Tạo tóc bằng vật liệu dạng nét ( các loại sợi, rơm,) 
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ :
Các đồ vật đã qua sử dụng có thể dùng để tạo được hình khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu
* Hoạt động 3 : Luyện tập - Sáng tạo 
( Tạo hình khuôn mặt từ vật liệu tìm được )
- Mục tiêu HĐ3 :
- Chỉ ra được cách kết hợp các vật liệu khác nhau để tạo hình khuôn mặt 
- Tạo được khuôn mặt bằng các vật liệu tìm được
- Phân tích được sự hài hòa, tỉ lệ cân bằng của hình và màu trong sản phẩm mĩ thuật 
- Nêu được cảm nhận về trạng thái biểu cảm của khuôn mặt trong sản phẩm 
- Xác định được giá trị của đồ vật đã qua sử dụng 
Nhiệm vụ của GV 
Khyến khích HS chủ động lựa chọn và kết hợp các vật liệu hài hòa với nhau khi tạo hình khuôn mặt 
Gợi ý cách tổ chức :
- Khuyến khích HS 
+ Tập hợp các vật liệu tìm được tạo kho vật liệu chung của nhóm hay lớp 
+ Chọn vật liệu hay hình đồ vật có hình dạng thích hợp làm khuôn mặt 
+ Tìm những vật liệu phù hợp với nét, hình các bộ phận trên khuôn mặt để tạo hình 
- Chỉ ra và khuyến khích HS tham khảo cách tạo sản phẩm của các bạn trong lớp để các em có thêm ý tưởng trong sáng tạo 
- GV đặt câu hỏi giúp HS tiếp cận và trả lời 
+ Em sẽ lựa chọn vật liệu nào để tạo hình khuôn mặt ?
+ Em sẽ sử dụng vật liệu nào để tạo hình khuôn mặt, mũi, miệng cho khuôn mặt ?
+ Em sẽ tạo hình khuôn mặt bạn nam hay nữ ? 
+ Tóc nhân vật ngắn hay dài ? Vật liệu nào phù hợp vơi kiểu tóc đó ?
+ Em mong muốn khuôn mặt có biểu cảm như thế nào ?
* Lưu ý :
Nên chọn vật liệu có hình dạng tạo được nét biểu cảm cho các bộ phận trên khuôn mặt 
Hoạt động 4 : Phân tích – đánh giá 
( Trưng bày sản phẩm và chia sẻ )
Nhiệm vụ của GV :
Khuyến khích HS cùng trung bày sản phẩm để thảo luận, chia sẻ về nét biểu cảm và ngôn ngữ tạo hình trên các khuôn mặt 
Gợi ý cách tổ chức :
- Nêu câu hỏi để HS thảo luận và chia sẻ về : 
+ Khuôn mặt yêu thích 
+ Cách sử dụng vật liệu trong tạo hình khuôn mặt và các bộ phận 
+ Điểm độc đáo, ngộ nghĩnh của khuôn mặt 
+ Nét biểu cảm của khuôn mặt 
+ Màu sắc trên khuôn mặt 
- GV đặt câu hỏi giúp HS tiếp cận và trả lời
+ Em thích hình khuôn mặt nào ? Vì sao?
+ Những vật liệu gì tạo nên khuôn mặt ngộ nghĩnh ?
+ Cách tạo hình khuôn mặt được thực hiện như thế nào ?
+ Chi tiết nào tạo nên nét độc đáo, ngộ nghĩnh của khuôn mặt ?
+ Nét biểu cảm của từng khuôn mặt như thế nào ?
+ Điều em cảm nhận được trong quá trình thực hiện bài tập ? 
- Khuyến khích HS giới thiệu cách mình thu nhặt và lưu giữ những đồ vật đã sử dụng để dùng trong học tập và sáng tạo 
Hoạt động 5 : Vận dụng- Phát triển : 
( Biểu cảm theo sản phẩm khuôn mặt )
Nhiệm vụ của GV : Khuyến khích HS quan sát nét biểu cảm trên những khuôn mặt vừa tạo ra và biểu cảm dựa trên các khuôn mặt đó 
Gợi ý cách tổ chức :
+ Tổ chức cho HS mô phỏng lại nét biểu cảm theo hình khuôn mặt đã tạo ra các em cảm nhận được sự khác biệt về trang thái tinh thần của chân dung 
- GV đặt câu hỏi HS tiếp cận trả lời :
+ Khuôn mặt em tạo hình có cảm xúc gì ?
+ Nét cảm xúc đó có gì khác biệt với khuôn mặt cùng biểu cảm của các bạn khác ?
+ Em có cảm nhận gì khi mô phỏng trạng thái biểu cảm theo khuôn mặt em đã tạo hình ?
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ :
Cần tôn trọng và khuyến khích sự khác nhau trong cách sử dụng vật liệu để biểu cảm trên các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật 
- HS vào HĐ1 khai thác hình các khuôn mặt, HS quan sát hình ảnh SGK -62 
Ảnh minh họa SGK- 62
-Từ các hình và đồ vật ghép lại 
- Tạo ra từ các phế liệu( Bìa giấy, khuy áo, màu sáp sợi giây,..)
- HS trả lời theo cảm nhận
- Mỗi khuôn mặt 1 nét biểu cảm khác nhau(vui, buồn,.)
- HS nghe GV tóm tắt 
- HS sang HĐ2 cách tạo hình khuôn mặt từ các vật liệu khác nhau. HS lưu ý bám sát mục tiêu HĐ2 
- HS quan sát SGK- 63 cùng thảo luận nhận biết các bước 
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Các bước tạo hình khuôn mặt từ vật liệu tìm được
- HS sang HĐ3 , tạo hình khuôn mặt từ vật liệu tìm được
- HS bám sát mục tiêu HĐ3
- HS thấy được sự hài hòa cân đối, tỉ lệ của hình, màu trong sản phẩm mĩ thuật 
Các vật liệu được tạo kho chung
 Các sản phẩm khuôn mặt được tạo ra từ vật liệu tái chế 
- HS trả lời theo cảm nhận 
- HS nêu 
- Vui vẻ, hay tức giận,..
- HS lưu ý 
- HS sang HĐ4 trưng bày và chia sẻ 
- HS nghe gợi ý của GV 
- HS trả lời theo cảm nhận 
- HS kể vật liệu mà em đã dùng để tạo khuôn mặt 
- HS trả lời theo cách làm của mình
- HS trả lời 
- HS quan sát sản phẩm của mình và trả lời theo cảm nhận 
- HS giới thiệu 
- HS sang HĐ5 biểu cảm teo sản phẩm khuôn mặt 
- HS chơi trò chơi mô phỏng lại nét biểu cảm theo hình khuôn mặt đã được tạo ra 
Minh họa trò chơi mô phỏng trạng thái biểu cảm của các bạn 
HS
-HS lưu ý 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_2_sach_chan_troi_sang_tao_chu_de_5_bai_1_kh.doc