Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 1: Rừng cây rạm rạp

- Nêu được cách tạo các nét, chấm màu bằng giấy tạo không gian trong tranh

- Tạo được bức tranh rừng cây bằng cách xé, dán giấy màu

- Chỉ ra được cách tạo không gian bằng nét, chấm và giấy màu trong sản phẩm

mĩ thuật

- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên và tác dụng của rừng cây trong

cuộc sống

1/ . Phẩm chất :

Bài học góp phần bồi dưỡng chất như:

- ý thức bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, thông qua một số biểu hiện cụ thể sau:

- Yêu thiên nhiên,và thấy được tác dụng của rừng cây trong cuộc sống . Hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên

- Chuẩn bị đồ dùng, vật liệu, phục vụ học tập

- Biết bảo quản sản phẩm mĩ thuật của mình, của bạn ; tôn trọng sản phẩm của bạn bè và người khác tạo ra

2/. Về năng lực

- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau :

a/ Năng lực mĩ thuật

- Nhận biết cách vẽ, xé dán tranh theo chủ đề Rừng cây rậm rạp

- Vẽ, xé dán được bức tranh rừng cây rậm rạp bằng các nét, hình, mảng màu sắc có đậm, có nhạt, và trang trí được theo ý thích

- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về hình ảnh chính trong bức tranh

Của mình, của bạn và tranh của họa sĩ được giới thiệu trong bài học

b/ Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, hăng hai phát biểu , có ý thức trong học tập . Vật liệu học tập tự lựa chọn hình ảnh rừng cây theo ý thích để thể hiện tác phẩm

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết giới thiệu sản phẩm của mình ; cùng bạn trao đổi, thảo luận trong học tập

 

doc 6 trang chantroisangtao 16/08/2022 11341
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 1: Rừng cây rạm rạp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 1: Rừng cây rạm rạp

Giáo án Mĩ thuật 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4, Bài 1: Rừng cây rạm rạp
TUẦN : 19 / 20 Từ ngày / đến ngày / / 202 
 Khối 2
Chủ đề 4 : ( KHU RỪNG NHIỆT ĐỚI ) 
Bài 1 : RỪNG CÂY RẬM RẠP 
( Sáng tạo sản phẩm xé, dán, giấy 2D )
 ( Thời lượng 2 tiết )
I / Yêu cầu cần đạt .
- Nêu được cách tạo các nét, chấm màu bằng giấy tạo không gian trong tranh 
- Tạo được bức tranh rừng cây bằng cách xé, dán giấy màu 
- Chỉ ra được cách tạo không gian bằng nét, chấm và giấy màu trong sản phẩm
mĩ thuật 
- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên và tác dụng của rừng cây trong 
cuộc sống 
1/ . Phẩm chất : 
Bài học góp phần bồi dưỡng chất như: 
- ý thức bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, thông qua một số biểu hiện cụ thể sau: 
- Yêu thiên nhiên,và thấy được tác dụng của rừng cây trong cuộc sống . Hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên
- Chuẩn bị đồ dùng, vật liệu,  phục vụ học tập 
- Biết bảo quản sản phẩm mĩ thuật của mình, của bạn ; tôn trọng sản phẩm của bạn bè và người khác tạo ra
2/. Về năng lực
- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau : 
a/ Năng lực mĩ thuật 
- Nhận biết cách vẽ, xé dán tranh theo chủ đề Rừng cây rậm rạp 
- Vẽ, xé dán được bức tranh rừng cây rậm rạp bằng các nét, hình, mảng màu sắc có đậm, có nhạt, và trang trí được theo ý thích 
- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về hình ảnh chính trong bức tranh 
Của mình, của bạn và tranh của họa sĩ được giới thiệu trong bài học 
b/ Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, hăng hai phát biểu , có ý thức trong học tập . Vật liệu học tập tự lựa chọn hình ảnh rừng cây theo ý thích để thể hiện tác phẩm 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết giới thiệu sản phẩm của mình ; cùng bạn trao đổi, thảo luận trong học tập 
- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dụng họa phẩm để thực hành sáng tạo bức tranh về rừng cây rậm rạp 
c/ Năng lực đặc thù khác 
- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua trao đổi, thảo luận và giới thiệu nhận xét,  sản phẩm , tự tin đứng nói trước đám đông 
- Năng lực khoa học: Biết vận dụng hiểu biết về cây cối to nhỏ để sắp xếp thể hiện bức tranh theo ý thích 
- Năng lực thể chất: Thực hiện các thao tác và thực hành với sự vận động của bàn tay 
II./ Phương pháp và hình thức tổ chức 
- Phương pháp: Trực quan, quan sát, gợi mở, thực hành, thảo luận, và nêu giải quyết vấn đề, Liên hệ thực tiễn,
- Kĩ thuật dạy học : Đặt câu hỏi, bể cá, sơ đồ tư duy,
- Hình thức tổ chức : Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm 
III./ Chuẩn bị :
1./ Học sinh 
- Sách học mĩ thuật lớp 2 
- Giấy vẽ A3, giấy màu, họa báo, tạp chí, giấy gói quà và keo, hồ dán,.
2./ Giáo viên 
- Một số tranh ảnh về rừng cây các vùng miền 
VI./ Các hoạt động dạy và học 
- Ổn định lớp: 
- Kiểm tra đồ dùng và sự chuẩn bị của HS.
- Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1 : khám phá : 
(Khá phá các loại chấm, nét bằng cách xé giấy )
Nhiệm vụ của GV : Tạo cơ hội cho HS xé giấy màu thành các loại chấm, nét khác nhau 
Gợi ý cách tổ chức 
+ Khuyến khích và hướng dẫn HS xé dán giấy thành những sợi dài ( dạng nét) rồi xé sợi dài thành các mẩu giấy ( dạng chấm ) khác nhau 
+ Nêu câu hỏi gợi ý để HS nhận biết các sợi giấy được xé dài có dạng nét, các mẩu giấy ngắn có dạng chấm trong nghệ thuật tạo hình 
- GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời 
+ Để có sợi dài, em xé bằng cách nào ?
+ làm thế nào để có được các mẩu giấy gần bằng nhau ?
+ Những sợi và chấm giấy có thể được coi là yếu tố mĩ thuật nào ?
+ Các nét, chấm giấy gợi cho em về nhưng hình ảnh nào trong cuộc sống ..?
- GV tóm tắt :
Chấm và nét có thể được tạo bằng cách xé giấy 
*Hoạt động 2 : Kiến tạo kiến thức- kĩ năng
( Cách tạo bức tranh rừng cây ) 
Mục tiêu HĐ2 :
- Chỉ ra được cách thực hiện một số hình thức mĩ thuật để diễn tả vẻ đẹp của phong cảnh núi rừng 
- Tạo được các sản phẩm mĩ thuật theo chủ đề khu rừng nhiệt đơi bằng cách vẽ, xé, dán 
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các con vật, cây cối , phong cảnh, qua chấm, nét, hình, màu, không gian trong sản phẩm mĩ thuật 
- Thêm yêu quê hương , đất nước 
Nhiệm vụ của GV : Khuyến khích HS quán sát hình minh họa trong SGK , thảo luận để nhận biết được các bước tạo bức tranh rừng cây từ chấm, nét bằng giấy 
Gợi ý cách tổ chức :
+ Yêu cầu HS quan sát hình ở SGK (trang43)thảo luận để nhận biết các tạo bức tranh rừng cây từ chấm, nét bằng giấy 
+ Khuyến khích HS nêu các bước tạo bức tranh rừng cây sau khi thảo luận 
- GV đặt câu hỏi gợi mở để HS tiếp cận bài và trả lời 
+ Có thể tạo nền cho bức tranh bằng cách nào?
+ Các thân, cành cây được sắp xếp như thế nào để tạo cảm giác rừng có nhiều cây ?
+ Tạo thêm lá cây, hoa , quả bằng cách nào ?
Cách tạo bức tranh rừng cây bằng cách ( xé , dán )
+ B1 : Xé, dán giấy màu tạo nền cho bức tranh 
+ B2 : Sắp xếp và dán các nét bằng giấy tạo nhiều thân, cành cây
+ B3 : Dán các chấm bằng giấy tạo lá cây, hoa, quả 
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ :
Xé giấy có thể tạo thành chấm và nét . Sắp xếp xen kẽ các chấm nét bằng giấy có thể tạo được bức tranh về rừng cây 
* Hoạt động 3 : Luyện tập - Sáng tạo 
(Tạo sản phẩm mĩ thuật rừng cây bằng cách xé, dán giấy )
Mục tiêu HĐ 3:
- Nêu được cách tạo các nét, chấm, màu bằng giấy tạo không gian trong tranh 
- Tạo được bức tranh rừng cây bằng cách xé, dán giấy màu 
- Chỉ ra được cách tạo không gian bằng nét, chấm và giấy màu trong sản phẩm mĩ thuật 
- Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên và tác dụng của rừng cây trong cuộc sống 
Nhiệm vụ của GV 
- Gợi mở để HS hình dung và lựa chọn nét, chấm giấy có màu phù hợp để tạo sản phẩm rừng cây 
Gợi ý cách tổ chức :
- Khuyến khích HS 
+ Kể về rừng cây mình biết 
+ Chọn vật liệu tạo nền cho sản phẩm 
+ Chỉ ra chấm , nét có thể tạo thân , cành và lá cây 
- Hướng dẫn và hỗ trợ HS lựa chọn, sắp xếp cách dán các nét, chấm bằng giấy theo ý thích 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS có thêm kiến thức và ý tưởng sáng tạo sản phẩm 
- GV đặt câu hỏi giúp HS tiếp cận và trả lời 
+ Em sẽ chọn màu giấy nào để tạo nền cho sản phẩm ? Vì sao ?
+ Nét giấy, màu nòa của em dùng làm thân, cành cây ?
+ Làm thế nào để tạo cảm giấc cây này đúng trước cây kia ?
+ Những chấm, màu nào dùng làm lá cây? 
+ Lá cây sẽ có ở đâu trong tranh ?
+ Cây còn có những bộ phận nào ngoài lá ? 
Hoạt động 4 : Phân tích – đánh giá 
( Trưng bày sản phẩm và chia sẻ )
Nhiệm vụ của GV :
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm sản phẩm trên lớp để sủ dụng cho các bài học sau.
- Khuyến khích các em chia sẻ cảm nhận về chấm, nét, màu tạo nên rừng cây 
Gợi ý cách tổ chức :
+ Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm theo nhóm( 3 đến 4 bài) để chia sẻ cảm nhận về 
. sản phẩm yêu thích 
. Nét, chấm, màu sử dụng trong sản phẩm 
. Điểm độc đáo của nét, chấm giấy trong sản phẩm 
+ Nêu câu hỏi gợi ý để HS nhận biết về cách sắp xếp chấm, nét, màu tạo không gian trong sản phẩm 
- GV gợi ý câu hỏi tiếp cận sản phẩm, đánh giá sản phẩm của mình và bạn ( cá nhân/ nhóm) HS chia sẻ trả lời 
+ Em thích sản phẩm nào ? Vì sao ?
+ Bài nào có nhiều chấm, nét, màu ?
+ Khu vực nào trong sản phẩm có nhiều kiểu nét, chấm, màu ?
+ Nét, chấm, màu cho ta cảm giác rừng cây rậm rạp ?
Hoạt động 5 : Vận dụng- Phát triển : 
( xem ảnh rừng cây )
Nhiệm vụ của GV :
- Hướng dẫn HS 
+ Chia sẻ những điều em biết về khu rừng trong cuộc sống và chỉ ra các loại nét trên thân, cành cây trong ảnh 
Gợi ý cách tổ chức :
+ Tạo cơ hội cho HS quan sát hình cây trong tự nhiên 
+ Khuyến khích HS chia sẻ những hiểu biết về các khu rừng và chỉ ra các loại nét quan sát được trong các hình rừng cây 
- Nêu câu hỏi gợi ý để HS thảo luận 
+ Em đã từng được đến khu rừng nào ?
+ Em biết rừng cây nào khác với các rừng trong ảnh?
+ Quan sát cây trong rừng ở nhưng bức ảnh, em liên tưởng đến các loại nét nào ?
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ :
Rừng cây có rất nhiều loại cây . Mỗi cây có hình dáng thân, cành, lá, quả,. Khác nhau. Rừng được coi là lá phổi xanh của Trái Đất 
- HS vào hoạt động 1 khám phá chấm nét bằng các xé dán giấy 
- HS làm theo hướng dẫn của GV 
- HS trả lời theo cách làm của mình 
- HS nghe GV tóm tắt 
- HS sang hoạt động 2 cách tạo bức tranh rừng cây
 - Lưu ý HS bám sát mục tiêu HĐ2 
- Quan sát hình minh họa SGK để cùng thảo luận nhận biết các bước tạo bức tranh rừng cây từ chấm, nét bằng giấy 
Bước 1
 Bước 2 
 Bước 3 
 Các bước tạo hình bức tranh rừng cây bằng cách xé dán 
- HS sang hoạt động 3 bám sát mục tiêu HĐ 3 
- HS nghe GV gợi mở để HS hình dung và lựa chọn nét, chấm phù hợp tạo sản phẩm rừng cây
Tranh HS tham khảo thêm
 Sản phẩm để HS tham khảo 
Sản phẩm để HS tham khảo
Sản phẩm để HS tham khảo
- HS trả lời theo cảm nhận 
( xem ảnh rừng cây )
Rừng rậm nhiệt đới ở vườn Quốc gia Nam Cát Tiên
Rừng Đước ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Rừng Đào ở Sa Pa, Lào Cai

File đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_2_sach_chan_troi_sang_tao_chu_de_4_bai_1_ru.doc