Giáo án Mĩ thuật 2 - Chủ đề 1, Bài 2: Những con vật dưới đại dương - Nguyễn Thị Nhiễu Đang

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nhận biết được tên, màu sắc, đặc diểm hình dáng bên ngoài của các con vật

dưới đại dương.

- Vẽ và trang trí được con vật bằng chấm, nét, màu và vẽ nền theo ý thích.

- Biết yêu thiên nhiên, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường biển

1. Phẩm chất:

Bài học góp phần bồi dưỡng phẩm chất như:

- Nhân ái: yêu thiên nhiên và các con vật dưới đại dương. Hình thành ý thức bảo

vệ thiên nhiên, bãi biển, sinh vật dưới đại dương.

-Chăm chỉ: Biết chuẩn bị sưu tầm những đồ dùng, vật liệu phù hợp để thực hành

luyện tập.

- Trách nhiệm: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khi giáo viên yêu cầu. Có ý thức giữ

gìn đồ dùng học tập và sản phẩm thực hành khi học tập tại nhà.

2. Về năng lực

- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau:

a. Năng lực đặc thù:

- Năng lực quan sát và nhận biết thẩm mĩ: HS nhận biết được tên, màu sắc, đặc

điểm hình dáng bên ngoài của con vật dưới đại dương.

- Năng lực Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: Vẽ được bức tranh con vật dưới đại

dương bằng các nét, chấm, màu (có đậm, có nhạt) và vẽ nền tranh theo ý thích.

- Năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ: Biết tự nhận xét sản phẩm của bản

thân và đánh giá theo yêu cầu của giáo viên.

b. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, vật liệu học tập tự lựa

chọn hình ảnh các con vật dưới đại dương theo ý thích để thể hiện

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe, tương tác với giáo viên khi giáo

viên yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong quá trình học tập.

- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dựng vật liệu có sẵn tại nhà

để tạo thành bức tranh con vật dưới đại dương sáng tạo theo ý thích.

pdf 6 trang chantroisangtao 16/08/2022 6180
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 2 - Chủ đề 1, Bài 2: Những con vật dưới đại dương - Nguyễn Thị Nhiễu Đang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Mĩ thuật 2 - Chủ đề 1, Bài 2: Những con vật dưới đại dương - Nguyễn Thị Nhiễu Đang

Giáo án Mĩ thuật 2 - Chủ đề 1, Bài 2: Những con vật dưới đại dương - Nguyễn Thị Nhiễu Đang
Giáo viên: Nguyễn Thị Nhiễu Đang 
Chủ đề 1: ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG 
Bài 2: NHỮNG CON VẬT DƯỚI ĐẠI DƯƠNG 
Môn: Mĩ thuật – Lớp 2 
 Thời gian thực hiện: 1 tiết 
I. Yêu cầu cần đạt: 
- HS nhận biết được tên, màu sắc, đặc diểm hình dáng bên ngoài của các con vật 
dưới đại dương. 
- Vẽ và trang trí được con vật bằng chấm, nét, màu và vẽ nền theo ý thích. 
- Biết yêu thiên nhiên, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường biển 
1. Phẩm chất: 
Bài học góp phần bồi dưỡng phẩm chất như: 
- Nhân ái: yêu thiên nhiên và các con vật dưới đại dương. Hình thành ý thức bảo 
vệ thiên nhiên, bãi biển, sinh vật dưới đại dương. 
-Chăm chỉ: Biết chuẩn bị sưu tầm những đồ dùng, vật liệu phù hợp để thực hành 
luyện tập. 
- Trách nhiệm: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khi giáo viên yêu cầu. Có ý thức giữ 
gìn đồ dùng học tập và sản phẩm thực hành khi học tập tại nhà. 
2. Về năng lực 
- Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển ở những năng lực sau: 
a. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực quan sát và nhận biết thẩm mĩ: HS nhận biết được tên, màu sắc, đặc 
điểm hình dáng bên ngoài của con vật dưới đại dương. 
- Năng lực Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: Vẽ được bức tranh con vật dưới đại 
dương bằng các nét, chấm, màu (có đậm, có nhạt) và vẽ nền tranh theo ý thích. 
- Năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ: Biết tự nhận xét sản phẩm của bản 
thân và đánh giá theo yêu cầu của giáo viên. 
b. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ học tập, vật liệu học tập tự lựa 
chọn hình ảnh các con vật dưới đại dương theo ý thích để thể hiện 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe, tương tác với giáo viên khi giáo 
viên yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong quá trình học tập. 
- Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dựng vật liệu có sẵn tại nhà 
để tạo thành bức tranh con vật dưới đại dương sáng tạo theo ý thích. 
 c. Năng lực đặc thù khác 
- Năng lực ngôn ngữ: Biết sử dụng câu,từ ngữ phù hợp khi trả lời các câu hỏi 
tương tác dưới hình thức tự luận. 
- Năng lực khoa học: Biết sắp xếp con vật dưới đại dương có xa gần, to nhỏ, trên 
dưới để tranh thêm sinh động 
- Năng lực thể chất: Thực hiện các thao tác và thực hành với sự vận động của 
bàn tay. 
II. Phương pháp và hình thức tổ chức 
- Phương pháp: Quan sát, gợi mở, thực hành, giải quyết vấn đề, Liên hệ thực 
tiễn 
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân (Học tại nhà) 
III. Chuẩn bị: 
1. Học sinh 
- Sách học mĩ thuật lớp 2 
- Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, gôm tẩy 
2. Giáo viên 
- Tranh ảnh về các con vật dưới đại dương, tranh gợi ý các bước vẽ, video minh 
họa. 
VI. Các hoạt động dạy và học 
- Ổn định: Trò chơi khởi động “Con vật tìm nhà” 
- Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thiết bị dạy học 
Hoạt động 1 : khám phá : 
(Nhận biết vẻ đẹp của các con vật dưới đại 
dương ) 
Mục tiêu HĐ1 : Tạo cơ hội cho HS quan sát 
hình ảnh để nhận biết tên, màu sắc,đặc điểm 
của các con vật sống dưới đại dương 
- Yêu thiên nhiên, có ý thức giữ gìn, bảo vệ 
môi trường biển 
Gợi ý cách tổ chức 
+ Giới thiệu hình ảnh các con vật sống dưới 
đại dương để HS quan sát 
+ HS quan sát 
Tranh các con 
vật dưới đại 
dương 
+ Yêu cầu HS quan sát, nêu tên các lo
sống dưới đại dương và mô tả h
sắc, đặc điểm của chúng 
+ Khuyến khích HS kể thêm những con vật 
sống dưới đại dương mà các em 
GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ v
+ Trong tranh có những con vật n
+ Những con vật này có màu gì?
+ Đâu là đặc điểm của con vật trong tranh
+ Ngoài ra em còn biết những con vật n
khác dưới đại dương? 
*Giáo viên cho học sinh xem đo
sự thiếu ý thức của con người khi vức rác bừa 
bãi xuống đại dương: 
+ Để bảo vệ môi trường sống cho những con 
vật dưới đại dương em cần làm gì?
Hoạt động 2 : Kiến tạo kiến thức
( Cách vẽ con vật dưới đại dương )
ại vật 
ình dáng, màu 
biết 
à trả lời : 
ào? 
? 
ào 
ạn video về 
- kĩ năng 
+Học sinh trả lời bằng 
cách tick vào tên, màu 
sắc con vật theo yêu cầu 
giáo viên. 
+ Học sinh kéo thả đặc 
điểm con vật vào đúng 
tranh con vật 
+ HS tích chọn vào tên 
các con vật dưới đại 
dương mà em biết. 
+ Học sinh xem video 
+ Học sinh trả lời bằng 
cách tick vào nội dung 
mà em cho là bảo vệ môi 
trường sống cho con vật 
dưới đại dường. 
-Đoạn clip 
Mục tiêu HĐ2 : 
- Vẽ và trang trí được con vật dưới đại dương 
theo ý thích. 
- Biết cách kết hợp hài hòa chấm, nét, màu 
trong vẽ hình và trang trí 
Nhiệm vụ của GV : Khuyến khích HS quán 
sát hình minh họa trong SGK , để nhận biết 
cách vẽ con vật dưới đại dương và cách sử 
dụng các chấm, nét, màu để trang trí 
Gợi ý cách tổ chức : 
+ Yêu cầu HS quan sát hình ở SGK trang 11 
nhận biết các bước thực hiện bài vẽ và sắp xếp 
theo trình tự đúng các bước vẽ trên màn hình. 
+ GV nhắc lại để học sinh cùng ghi nhớ các 
bước thực hành bài vẽ cũng như sử dụng các 
loại chấm, nét, màu để trang trí con vật 
- GV đặt câu hỏi gợi mở để HS tiếp cận bài và 
trả lời 
+ Em hãy sắp xếp các bước vẽ con vật sau đây 
theo trình tự đúng của nó? 
- Giáo viên nhắc lại các bước vẽ thêm lần nữa 
để học sinh nắm rõ hơn. 
Cách vẽ con vật dưới đại dương : 
+ B1: Vẽ hình con vật bằng nét 
+ B2: Trang trí bằng các chấm, nét, màu 
+ B3 : Vẽ nền để hình con vật thêm sinh động 
+ HS quan sát hình minh 
họa SGK , để thực hiện 
bài tập sắp xếp các bước 
vẽ theo trình tự đúng. 
+ Học sinh quan sát và 
chú ý lắng nghe cô giáo 
nhắc lại các bước vẽ. 
Trang gợi ý các 
bước vẽ (SGK 
Mĩ thuật 2) 
- Lưu ý: 
Khi vẽ tùy vào con vật mà các em chọn nét vẽ, 
chấm, màu cho phù hợp để thể hiện rõ đặc 
điểm của con vật. Em cần chú ý vẽ con vật 
không quá to, không quá nhỏ và sắp xếp con 
vật to ở phía trước, con vật nhỏ ở phía sau và 
vẽ thêm hình ảnh xung quanh sao cho phù 
hợp, vẽ màu có đậm, có nhạt để tranh thêm 
sinh động 
* Hoạt động 3 : Luyện tập - Sáng tạo 
Mục tiêu HĐ3: 
HS vẽ và trang trí được con vật dưới đại 
dương bằng chấm, nét , màu và vẽ thêm nền 
theo ý thích. 
Gợi ý cách tổ chức : 
Cho HS xem tranh của HS khác vẽ về các con 
vật dưới đại dương để các em có thêm ý 
tưởng. 
-GV đặt các câu hỏi gợi mở để học sinh tiếp 
cận và trả lời: 
+ Em chọn con vật gì để thể hiện? 
+ Em sẽ sử dụng những chấm, nét màu nào 
để trang trí cho con vật và nền tranh? 
- GV yêu cầu HS em hãy vẽ con vật dưới đại 
dương mà em thích có sử dụng chấm, nét, 
-Học sinh chú ý lắng 
nghe ghi nhớ lời của cô 
giáo. 
Học sinh quan sát tranh 
+ Học sinh nhập các câu 
trả lời vào hộp thoại. 
Tranh của học 
sinh 
màu và vẽ nền theo ý thích. 
Hoạt động 4 : Phân tích – đánh giá 
Mục tiêu HĐ 4 : 
-HS tự phân tích được bài vẽ của mình và 
đánh giá được theo gợi ý của giáo viên. 
Gợi ý cách tổ chức : 
+ Giáo viên yêu cầu học sinh quan sat tranh 
của mình và tự đánh giá theo gợi ý của giáo 
viên 
Câu hỏi gợi ý: 
+ Em đã làm được những gì? Hãy tick vào nội 
dung mà em đã làm được giúp cô nhé? 
Hoạt động 5 : Vận dụng- Phát triển : 
( Khám phá cuộc sống dưới đại dương ) 
Mục tiêu HĐ5 : 
- HS nhận ra được vẻ đẹp của đại dương và 
các con vật dưới đại dương.Biết cách di 
chuyển của các con vật và có thể biểu diễn 
hình thể theo con vật mà em thích. 
Cách tổ chức : 
-Cho HS xem video clip về cuộc sống dưới đại 
dương của các loài vật. 
-Gợi ý câu hỏi để HS tiếp cận được cuộc sống 
của các con vật dưới đại dương trong thực tế: 
+ Em thấy vẻ đẹp của đại dương như thế nào? 
+ Em thích con vật nào nhất? 
+ Hãy diễn tả lại cách di chuyển của con vật 
trong video mà em thích nhất? 
- GV tóm tắt để HS ghi nhớ : 
Mỗi loài vật dưới đại dương có vẻ đẹp riêng 
biệt. Chúng di chuyển theo nhiều cách khác 
nhau. Tạo nên một thế giới muôn màu muôn 
vẻ. Chúng cũng cần có một môi trường sống 
trong lành. 
+HS tick chọn vào nội 
dung mà em đã làm được 
sau thực hành. 
Học sinh chú ý xem 
video và trả lời các câu 
hỏi của giáo viên bằng 
cách nhập vào hộp thoại. 
HS lắng nghe và ghi nhớ 
Đoạn vdeo clip 

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_mi_thuat_2_chu_de_1_bai_2_nhung_con_vat_duoi_dai_duo.pdf